Make sure you're the first and subscribe!

Subscribe to our mailing and be the first to receive our new listings.

privacy and cookie policy

Algemeen
Deze website wordt u aangeboden door Kasper & Ko bvba. Hieronder kunt u meer lezen over het gebruik van cookies, d.w.z. de informatie die wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen. U kunt verder meer lezen over ons beleid ten aanzien van persoonsgegevens.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze website installeren wij automatisch één of meer cookies op uw eenheid (pc, laptop, tablet of smartphone e.d.).Als u niet wilt dat wij cookies op uw eenheid (pc, laptop, tablet of smartphone e.d.) installeren, kunt u cookies uitschakelen in uw browser.

Wat is een cookie?
Een cookie is een tekstbestandje dat in uw browser wordt opgeslagen en bij terugkeer door de website wordt herkend. Dit maakt het mogelijk specifieke informatie naar uw browser te sturen. Een cookie kan tekst, cijfers of een datum bevatten, maar in een cookie zijn geen persoonsgegevens verborgen. Een cookie is geen programma en kan geen virus bevatten of overdragen.

Waarom worden er cookies op onze website gebruikt?
Om te bepalen wie onze websites bezoeken, gebruiken wij cookies waarmee wij geografische en gebruikergerelateerde statistieken kunnen bijhouden. Op die manier kunnen wij de inhoud afstemmen en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.

Cookies van advertentienetwerken
Op deze website worden ook cookies opgeslagen door Google Adwords, Google Analytics, Facebook en Twitter. Deze cookies worden gebruikt voor het tonen van advertenties op basis van wat als relevant wordt ervaren uit de inhoud van de door u bezochte pagina’s. Let op: het afstemmen van advertenties gebeurt niet alleen op deze website, maar ook op andere webpagina’s.

Doorsturen van persoonsgegevens
Wij verzamelen geen andere persoonsgegevens dan die vrijwillig door u aan ons zijn gegeven. Het invoeren van overige gegevens bij het abonneren op een service is vrijwillig.

Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden vooral gebruikt voor het verlenen van de diensten waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden verder gebruikt voor een beter begrip van u en van andere gebruikers van de website.

Bescherming van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op een veilige en vertrouwelijke manier opgeslagen op computers met zeer beperkte toegang en onze beveiligingmaatregelen worden continu gecontroleerd om vast te stellen of de persoonsgegevens naar behoren worden verwerkt. Hierbij worden continu uw rechten als gebruiker in de gaten gehouden. Bij dataoverdracht via internet kunnen wij echter geen 100% zekerheid bieden. Dit houdt in dat er altijd een risico is, dat anderen zich bij het verzenden en elektronisch opslaan van data ongeoorloofd toegang verschaffen tot de informatie. Het verstrekken van persoonsgegevens is om die reden op eigen risico.

Wij behouden ons het recht voor de actuele richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens bij te werken en te wijzigen. In het geval van ingrijpende veranderingen informeren wij u in de vorm van een duidelijk bericht op onze websites.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht informatie te krijgen over welke persoonsgegevens naar u kunnen worden herleid. Als blijkt dat de informatie of gegevens over u onjuist of misleidend zijn, kunt u eisen dat deze informatie of gegevens worden gewijzigd, gewist of geblokkeerd. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw informatie. U kunt uw toestemming verder te allen tijde intrekken.

Contact inzake persoonsgegevens
Als u de over u geregistreerde informatie bij Kasper & Ko bvba wilt inzien, dient u contact met ons op te nemen via hello@kasperkent.be . U kunt inzicht krijgen in de over u geregistreerde informatie en u kunt bezwaar aantekenen tegen een registratie.