Blog: vastgoedinfo

Bij vastgoed verkopen of verhuren komt vaak héél wat kijken. Er komen steeds weer nieuwe wettelijke verplichtingen bij en er zijn ook veel fiscale en juridische aspecten waar je voortdurend rekening mee moet houden. Maar daarnaast zijn er ook gewoon veel praktische bezorgdheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij alle partijen (koper en verkoper maar ook huurder en verhuurder) voortdurend nieuwe vragen rijzen?

In deze blog trachten we antwoorden te formuleren op een aantal veel gestelde vastgoed vragen. Op regelmatige tijdstippen zullen we een nieuwe vastgoed vraag toevoegen aan deze blog en uiteraard ook beantwoorden.

Als u zelf met een vraag zit, mag u ons deze gerust stellen via hello@kasperkent.be .

Welke kosten en formaliteiten zijn er voor de verkoper van een woning?

Een huis of appartement verkopen heeft wat voeten in de aarde. Er moet voldaan worden aan verschillende formaliteiten en het brengt de nodige kosten met zich mee. Keuringsverslagen, attesten, alles moet volgens een geijkte procedure opgesteld worden. Een goede zaak, zowel voor de verkoper als de koper en uiteindelijk ook voor de samenleving en het milieu.

Het keuringsverslag van de elektrische installatie
Sinds 1 juli 2008 is de verkoper verplicht een keuringsverslag van de elektrische installatie voor te leggen aan de koper. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkende keurder, de kosten zijn voor de aanvrager. Bij afkeuring moet de verkoper binnen de achttien maanden na het verlijden van de akte, een nieuwe controle laten uitvoeren. De prijs voor een keuring ligt tussen €100 en €200.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) 
Sinds 1 november 2008 is een EPC verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen. Dit certificaat met een geldigheidsduur van tien jaar, geeft aan op een schaal van 0 tot 700 hoe energiezuinig de woning is. Daarbij wordt onder andere gelet op isolatie en dubbele beglazing. Het EPC geeft ook aanbevelingen tot het energiezuiniger maken van de woning. De kostprijs voor deze aanvraag is op last van de verkoper en bedraagt tussen de €100 en €250 afhankelijk van de grootte van de woning.

Wat is meeneembaarheid en teruggave van registratierechten?

In feite is het uniek in Europa, de meeneembaarheid van registratierechten, die ook wel het rugzakprincipe of het schrijfvoordeel wordt genoemd. Met dit principe wil de overheid het verhuizen vergemakkelijken. Het principe is dat de registratierechten die ooit werden betaald bij een te verkopen woning, in mindering gebracht kunnen worden bij het aankopen van een nieuwe woning. Er moet echter aan heel wat voorwaarden worden voldaan om van deze maatregel te kunnen genieten.
 
 
Meeneembaarheid en abattement: niet verenigbaar
Voor er gekeken kan worden welke korting het voordeligst is, moet afgewogen worden of abattement niet gunstiger uitvalt. Abbatement of “voetvrijstellling” wil zeggen dat er geen registratierechten betaald moeten worden op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom van een woning, op voorwaarde dat de betrokkene geen ander eigendom bezit. Het is echter het een of het ander. Wie kiest voor de korting door middel van abbatement, kan dit niet combineren met meeneembaarheid. Het is dus zaak om aan het rekenen te slaan en de voordeligste keuze te maken. 

Aandachtspunten bij het verkopen van een woning bij echtscheiding

 
In België scheiden ieder jaar meer dan 24.000 koppels, waarvan het Vlaams Gewest er ruim 11.000 voor zijn rekening neemt (Statistics Belgium 2015). Vaak betekent een scheiding een administratief kluwen inzake hypotheek, lening, uitkopen en verkoop van onroerend goed. Deskundige begeleiding is dan meer dan gewenst: een scheiding is vaak een emotionele aangelegenheid, waarbij een derde partij in alle objectiviteit de twee partijen kan bijstaan. 
 
Wat met de eigen woning en hypotheek?
De Vlaming en een eigen huis, het hoort bij elkaar als strand en zee. Een eigen huis is de droom en betrachting van veel mensen. Dit opgeven bij een scheiding valt niet mee.  Bij een scheiding rijst immers de vraag wat er moet gebeuren met de woning. Het huis verkopen, het behouden in onverdeeldheid of de partner uitkopen? 
 

Hoe kan je vastgoedmakelaar worden?

Hoe kan men vastgoedmakelaar worden in België?
De titel vastgoedmakelaar combineert in feite drie beroepen onder één naam.  
- Vastgoedmakelaar-bemiddelaar: de bemiddelaar tussen koper en verkoper, huurder en verhuurder.
- Vastgoedmakelaar-syndicus: beheert mede-eigendommen en het draagt zorg voor het behoud van de verkoop- en huurwaarde van panden.
- Rentmeester: deze neemt het beheer over van onroerende goederen en/of rechten van de private eigenaar.
Een vastgoedkantoor biedt een van deze of een combinatie van die diensten aan.
 
Vastgoedmakelaar worden in België
Om vastgoedmakelaar te worden in België moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo kan men, als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, niet om de BIV-erkenning en de daarbij behorende BIV-stage heen (BIV: BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars). Wie als bediende vastgoed verkoopt voor een erkend vastgoedmakelaar, heeft de BIV-stage niet nodig , maar valt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van die erkende makelaar. Om nu die begeerde BIV-erkenning te verwerven moet men een aanvraag om vastgoedmakelaar te worden indienen en een erkenningstraject doorlopen.

Wanneer kan ik mijn huis verkopen onder het btw-stelsel?

Ik verkoop mijn woning. Kan ik de btw recupereren?
Dat de Belg met een baksteen in de maag geboren wordt, bewijst een studie van Eurostat uit 2013, waarin woningbezit tussen de verschillende nationaliteiten in Europa vergeleken werd. Van de Belgische autochtone bevolking in de leeftijdscategorie tussen 20 en 64 jaar woont liefst 75,5% in een huis dat hij of zij zelf bezit. De vastgoedmarkt in België is dus voortdurend in beweging. Een veelgestelde vraag is dan ook hoe het zit met de btw-wetgeving. Kan er btw gerecupereerd worden bij het verkopen van een woning?

Enkel nieuwe woningen
Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het verkopen van een huis onder het btw-stelsel:

De woning moet nieuw zijn
Een nieuw huis is een huis dat wordt geleverd uiterlijk op 31 december van het tweede jaar, volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming. Voorbeeld: als een huis voor het eerst in gebruik werd genomen op 15 maart 2013, blijft het nieuw tot 31 december 2015. Een ingrijpende verbouwing van een bestaand huis kan dat gebouw ook als ‘nieuw’ kwalificeren. Je hebt zelf het gebouw verworven met toepassing van btw. Dit is dus zeker van toepassing als je het gebouw door een aannemer hebt laten bouwen.

In welk seizoen verkoop je best je huis?

Je denkt erover om je huis te verkopen, maar je vraagt je af of je dat nú moet doen, of dat je beter nog even kan wachten. Is er zoiets als een beste seizoen om je huis te verkopen?

Vraag en aanbod
Net zoals alles wat je wilt verkopen, is een huis verkopen een kwestie van vraag en aanbod. Dat betekent dat jij je woning te koop moet zetten als er de meeste vraag is op de vastgoed markt. Dat klinkt logisch? Maar wanneer is dat dan?


 

Minst gunstige periode om huis te verkopen
Laten we eerst eens kijken welke periode níet zo gunstig is om je huis te verkopen. Rond de kerst – en feestdagen worden er minder woningen verkocht. Mensen zijn met hun hoofd al bij de feestdagen en stellen de beslissing liever uit tot na nieuwjaar. Ook het putteke van de zomer (15 juli – 15 augustus) is een iets stillere periode: mensen gaan of zijn op vakantie, of het is te warm om je druk te maken over hypotheken, verhuizen, etc … .

Deze attesten heb je nodig om je huis te verkopen

Op het moment dat je je huis te koop wil stellen, moet je een aantal attesten hebben en dient er in jouw advertentie bepaalde informatie verplicht vermeld te worden. Op die manier zijn mogelijk kopers beter geïnformeerd over het huis dat je verkoopt.

Elektriciteitsattest
Dit is een attest opgemaakt na een keuring van jouw elektrische installatie dat aangeeft of jouw installatie al dan niet aan de normen van het AREI voldoet. In principe maakt het niet uit of het attest positief of negatief is. Zolang er maar een attest aanwezig is en de koper  weet wat de toestand is van de elektrische installatie. Indien het keuringsattest negatief is, zal de koper nadat de akte verleden is het nodige moeten doen om de elektrische installatie in orde te stellen.

Lees verder ...