Asbest attest verkoop woning

Als je van plan bent om een woning of appartement te verkopen, dan zal je binnenkort een asbest attest verkoop woning nodig hebben. Er bestond al een verplichting en wetgeving voor werkgevers. Zij moesten al over een asbestinventaris beschikken voor de gebouwen waar hun personeel in tewerk wordt gesteld. Je kan er meer over lezen op onze pagina “asbest inventaris werkgever”.

Maar vanaf 23 november 2022 is ook een asbestattest verkoop woning verplicht. Dit voor alle particulieren die hun woning of appartement verkopen. Een goede zaak voor kopers die zo steeds correct geïnformeerd zullen zijn. De verplichting om een asbest attest verkoop woning op te maken geldt enkel voor appartementen en huizen die voor 1 januari 2001 gebouwd werden. Lees meer op onze pagina “Waarom is een asbestkeuring verplicht?”

Een asbest attest wordt opgemaakt door een erkende asbestdeskundige die een plaatsbezoek zal doen, een asbestinventaris zal opstellen en het vervolgens zal registreren via de webapplicatie van Ovam. Lees er meer over op onze pagina “Wat is een Ovam asbestdeskundige?” Het asbest attest verkoop woning maakt deel uit van de Vlaamse woningpas. De verplichting zal in de toekomst verder uitgebreid worden want tegen 2032 zal iedere eigenaar een asbestinventaris moeten hebben. Zodoende dat ook bij verhuring de huurders geïnformeerd kunnen worden met een asbestinventaris.
Cashback alle attesten

 

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes