Kasper & Kent Logo

EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Sinds 1 januari 2022 werd voor gebouwen met meerdere gebouweenheden een energieprestatiecertificaat voor de gemeenschappelijke delen (EPC GD) ingevoerd.

Vanaf wanneer het EPC voor gemeenschappelijke delen verplicht is, hangt af van het aantal aanwezige gebouweenheden in het gebouw. Met gebouweenheden bedoelt men appartementsgebouwen, maar ook niet-residentiële eenheden zoals bv. kantoren, handels- en commerciële ruimtes, medische praktijken,…

 - Voor gebouwen met minstens 15 wooneenheden is het EPC gemeenschappelijke delen verplicht sinds 1 januari 2022.

- Voor gebouwen met 5 tot en met 14 wooneenheden moet het EPC gemeenschappelijke delen pas verplicht beschikbaar zijn op 1 januari 2023.

- Voor de kleinste gebouwen met 2 tot en met 4 wooneenheden is het EPC gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 1 januari 2024.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen geeft onder andere aan hoe energiezuinig het gebouw en de gemeenschappelijke installaties zijn. Net zoals bij een gewoon EPC staan er ook tips in om de energieprestatie te verbeteren. De info uit het EPC voor gemeenschappelijke delen wordt gebruikt net als een EPC bij verkoop of verhuur van een appartement wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.

Het EPC gemeenschappelijke delen zal net als een gewoon EPC 10 jaar geldig zijn.
Indien het gebouw wordt gerenoveerd, zal het EPC voor gemeenschappelijke delen moeten worden geactualiseerd als bijvoorbeeld de collectieve installaties worden vervangen of de gebouwschil voor minstens 15% verder wordt geïsoleerd.

Wie is verantwoordelijk voor het aanvragen van het EPC gemeenschappelijke delen?

De eigenaar van het gebouw of de syndicus zal de vereniging van mede-eigenaars (VME) moeten inlichten over de verplichting van het EPC.

Hij zal ook alle info over het gebouw in verband met de collectieve installaties, de isolatie etc. moeten verzamelen en ervoor zorgen dat de expert die het EPC moet opmaken toegang heeft tot alle gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes