Kasper & Kent Logo

Heb ik een vergunning nodig om een tuinhuis te bouwen?

Heb ik een vergunning nodig om een tuinhuis te bouwen?

Of je een vergunning nodig hebt voor je tuinhuis is afhankelijk van waar je je tuinhuis wilt bouwen.

Wat als je tuinhuis losstaat van je woning?

Indien je tuinhuis losstaat van je woning heb je geen vergunning nodig als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het staat in je achtertuin of zijtuin.
 • Het is niet groter dan 40m2 (als er al een ander losstaand gebouw in je tuin staat moet de oppervlakte daarvan erbij gerekend worden).
 • De hoogte is maximaal 3,5m
 • Het staat maximaal 30m van de woning
 • Een tuinhuis in de zijtuin moet op z’n minst 3 meter van de perceelgrens staan
 • Een tuinhuis in de achtertuin moet op z’n minst 1m van de perceelgrens staan of tegen een bestaande scheidingsmuur worden gebouwd.
 • Het mag niet worden gebouwd in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Wat als je je tuinhuis deel uitmaakt van je woning?

Als je tuinhuis onderdeel uitmaakt van je woning, spreken we van een uitbreiding van de woning en dan heb je normaal gezien een vergunning nodig. Indien het aan de volgende voorwaarden voldoet, volstaat een simpele meldingsplicht:

 • Het tuinhuis is niet groter dan 40m2 (als er al een ander bijgebouw is zoals bv. een veranda, dan moet de oppervlakte daarvan er bijgerekend worden).
 • De functie van je woning/het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd
 • Het is niet hoger dan 4m
 • Een tuinhuis in de zijtuin ligt op z’n minst 3m van de perceelgrens
 • Een tuinhuis in de achtertuin moet op z’n minst 2m van de perceelgrens staan of tegen een scheidingsmuur.
   

Afhankelijk van gemeente of provincie worden er soms bijkomende vereisten opgelegd, dus je informeert je best altijd bij je gemeente om zeker te zijn of je wel of niet een vergunning moet aanvragen of een vrijstelling krijgt voor het bouwen van een tuinhuis.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes