Kasper & Kent Logo

Heb je een stedenbouwkundige vergunning als je een zwembad wil aanleggen in je tuin?

Heb je een stedenbouwkundige vergunning als je een zwembad wil aanleggen in je tuin?

 Wanneer je van plan bent om een zwembad aan te leggen in je tuin, ga je best even na of je daar al dan niet een vergunning voor moet aanvragen bij je gemeente.

 Uitzonderingen:

 Sinds 1 december 2010 moet je voor een zwembad dat aan de volgende voorwaarden voldoet geen vergunning aanvragen:

  • Maximale oppervlakte van 80m2
  • Geen bouwvolume
  • Mag niet hoger dan 1,5m boven het maaiveld uitkomen
  • Het op minstens 1m van de perceelgrens liggen
  • Het mag maximaal 30m van de woning verwijderd zijn
  • Het mag niet in een kwetsbaar gebied liggen
  • Het mag niet in een oeverzone liggen 

 
Opgelet! Zelfs al voldoet je zwembad aan bovenstaande voorwaarden, moet je ook steeds nagaan welke voorschriften van verkavelingsvergunningen er gelden of welke lokale plannen er zijn. Dus vraag zeker advies aan je gemeente.

 Moet ik een architect aanstellen?

 Je moet enkel een architect aanstellen indien de oppervlakte van je zwembad groter dan 150m2 is of indien het op minder dan 2m van een gebouw of perceelgrens ligt.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes