Kasper & Kent Logo

Heb je last van de beplanting van je buur?

Heb je last van de beplanting van je buur?

Sommige bomen of struiken groeien zo snel dat ze de perceelsgrens wel eens durven overschrijden. Wij zetten even op een rijtje wat wel of niet toegestaan is.

Op welke afstand van de perceelsgrens mag je iets planten?

-        Laagstammige bomen, struiken, klimop moeten geplant worden op minstens 0,5 meter van de perceelsgrens

-        Hoogstammige bomen (zoals bv. een eik) moeten geplant worden op minstens 2 meter van de perceelsgrens

Opgelet! In sommigen steden of gemeenten zijn er afwijkingen vastgelegd voor het planten van bomen. Je kan dus best ook altijd even nagaan bij je gemeente wat de gebruikelijke afstanden zijn.

Toch nog hinder?

Zelfs wanneer de beplanting om de wettelijke afstand staat, kunnen de buren nog hinder ondervinden door bv. overhangende takken, vallende bladeren/vruchten, boomwortels, … In geval van overhangend groen mag je zelf niet snoeien, maar heb je wel het recht om te eisen van je buur dit te doen. Wanneer er boomwortels tot in je tuin groeien mag je deze daarentegen wel zelf weghakken.

Als er iets jou stoort, spreek er dan eerst over met je buur en tracht samen tot een oplossing te komen. Werkt je buur niet mee? Stap dan naar de rechtbank. Daar zal je moeten bewijzen dat de beplanting van je buur daadwerkelijk hinderlijk is. Een rechter bekijkt geval per geval en neemt dan een beslissing.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes