Het asbest attest en de inspectie | Hoekstenen V/D Vastgoed | Afl.4

Hallo, fijn dat je deze aflevering van hoekstenen van de vastgoed kijkt. Normaal hadden we vandaag voorzien om het te gaan hebben over de aanvaardingsstrategie van biedingen bij verkoop. Maar als je afgelopen tijd de vastgoedmarkt en of de media een klein beetje hebt gevolgd, dan weet je dat er actueel een thema is dat meer prangend is en waar iedereen de mond van vol heeft, namelijk, het asbest attest of de asbest inventaris. Dus daar gaan we het vandaag eventjes kort over hebben.

 

Nu, wanneer heb je zo’n asbest attest eigenlijk nodig? Niet alle woningen hebben dat nodig, enkel woningen met een risicobouwjaar van voor 2001,  een minimumoppervlakte van 20 vierkante meter,  en waarbij er een overdracht is van eigendomsrechten.  

 

Dat kan dus een verkoop zijn,  maar dat kan even goed een schenking zijn, daarvoor is het ook nodig.  Nu, vanaf 2032 zal iedere eigenaar een asbest attest moeten hebben,   ook al verkoop je jouw woning niet,  dan wordt het voor iedereen verplicht.  

 

Het asbest attest is een zeer belangrijk document  want het moet verplicht aanwezig zijn bij   de ondertekening van de compromis of de verkoopovereenkomst.   Zonder asbest attest, kan er geen verkoopovereenkomst getekend worden.  En net omdat het zo belangrijk is,   hebben wij bij Kasper & Kent ons voorzien in eigen asbestdeskundigen waarvan ik er ook eentje ben.  

 

In de media is er heel wat te doen geweest  over de grote gaten in de muur die gekapt zouden worden  door de asbestdeskundige.  Nu, voor een stuk is dat waar, maar de media heeft dat uiteraard een klein beetje uitvergroot  en overdreven.  Als asbestdeskundigen moeten we ter plaatse uiteraard alle mogelijke asbestverdachte materialen gaan oplijsten  en trachten na te gaan welke van deze materialen al of niet asbesthoudend zijn.  

 

Dat kan via eigen expertise zijn, dat wil dus zeggen dat wij als deskundige zelf mogen oordelen of een materiaal al dan niet asbesthoudend is.  Dat kan ook via bewijsdocumenten zijn,  waarbij we kunnen aantonen dat bepaalde materialen  dateren van na 2001 en dus geen asbest bevatten.  Maar, er zijn ook heel wat materialen waar asbest enkel  uitgesloten mag worden door staalname.  En pleisterwerken is nu net een van deze materialen.   Maar ook bijvoorbeeld thermische isolatie of crepi is zo’n materiaal.  

 

In vele gevallen betekent dat dus dat wij stalen dienen te nemen van de pleisterwerken.  En het inspectieprotocol schrijft ook voor  dat dat een mengstaal moet zijn.  Dat wil eigenlijk zeggen dat er op meerdere plaatsen een staal   genomen moet worden.  Waarom is dat zo?  Dat is zo omdat pleisterwerken een heterogene toepassing zijn,  waarbij de hoeveelheid asbest, de asbestvezels, kan verschillen van plek tot plek.  Vandaar dat een mengstaal nodig is.  

 

Maar, onze asbestdeskundigen proberen uiteraard  altijd stalen te nemen op plaatsen waar het weinig tot niet opvalt.  Bijvoorbeeld achter een keukenkast of achter een radiator  of op een plek waar het pleisterwerk reeds beschadigd is, of op het plafond achter een lampenkapje.  We proberen het te doen op plekken waar het niet opvalt.  Nu, er zullen natuurlijk ook wel cowboys op de markt zijn maar dat is toch echt wel een uitzondering naar mijn gevoel.  

Tot slot wil ook nog enkele veelgestelde vragen aankaarten.  Allereerst, wil ik even benadrukken dat een inspectie  voor een asbest inventaris verkoop een visueel  en niet destructief onderzoek is.  Dat wil zeggen dat de asbestdeskundige enkel de materialen  zal oplijsten die waarneembaar maar ook inspecteerbaar zijn.  Asbest die verborgen zit achter materialen,  achter een muur bijvoorbeeld,  wordt niet opgelijst.  Er wordt dus niets afgebroken om op zoek te gaan naar asbest.  

 

Het asbest attest voor verkoop is een niet destructief onderzoek.   Als een asbest attest dus bijvoorbeeld vermeld  dat er geen asbest is, dan wil dat in feite niet zeggen dat er absoluut nergens asbest in de woning  te vinden is.  Het zegt eigenlijk enkel dat er tijdens een visuele inspectie  geen asbesthoudende materialen gevonden zijn.  Je kan ze dus niet zien tijdens een rondgang.   Maar het zou dus best wel kunnen dat er nog asbest  verborgen zit achter een muur, plafond of een vloer.   

 

Wat ook veel mensen vragen is  of men verplicht is om het asbest te verwijderen?  Momenteel is er geen enkele verplichting om asbest te verwijderen.  Het is dus niet omdat er asbest op het attest staat,  dat het verwijderd moet worden.   In eerste fase, dient het asbest attest enkel om de kopers van vastgoed te informeren, zodat men weet  of er al dan niet asbest aanwezig is.  Misschien dat er in de toekomst nog een verplichting volgt,  maar actueel is dat niet zo.  

 

Enkel voor publiek toegangkelijke gebouwen is er wel een verwijderingsplicht, maar voor particuliere woningen of verkoop van particuliere gebouwen is er geen verplichting.  

 

Voilà, ik hoop dat ik jullie hiermee weer wat heb bijgeleerd  over het asbest attest.   Als u van plan bent om een woning te verkopen  en een asbest attest nodig heeft, mag u ons dus gerust contacteren.  Omdat we zelf asbest attesten kunnen opmaken,  kunnen we deze aan zeer aantrekkelijke prijzen aanbieden aan eigenaars die ook met Kasper & Kent zullen verkopen.  

 

Maar ook voor eigenaars die met Kasper & Kent willen samenwerken en al een asbest attest hebben, hebben we ook een interessante cashback actie waarbij een groot deel  van het asbest attest wordt terugbetaald. Contacteer ons dus zeker vrijblijvend om wat meer informatie in te winnen.   

 

Ik zie jullie graag voor de volgende hoekstenen van de vastgoed!

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes