Kasper & Kent Logo

Hoe kan je vastgoedmakelaar worden?

Hoe kan men vastgoedmakelaar worden in België?

De titel vastgoedmakelaar combineert in feite drie beroepen onder één naam.  

- Vastgoedmakelaar-bemiddelaar: de bemiddelaar tussen koper en verkoper, huurder en verhuurder.

- Vastgoedmakelaar-syndicus: beheert mede-eigendommen en draagt zorg voor het behoud van de verkoop- en huurwaarde van panden.

- Rentmeester: deze neemt het beheer over van onroerende goederen en/of rechten van de private eigenaar.

Een vastgoedkantoor biedt een van deze of een combinatie van die diensten aan.

Vastgoedmakelaar worden in België

Om vastgoedmakelaar te worden in België moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo kan men, als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, niet om de BIV-erkenning en de daarbij behorende BIV-stage heen (BIV: BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars). Wie als bediende vastgoed verkoopt voor een erkend vastgoedmakelaar, heeft de BIV-stage niet nodig , maar valt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van die erkende makelaar. Om nu die begeerde BIV-erkenning te verwerven moet men een aanvraag om vastgoedmakelaar te worden indienen en een erkenningstraject doorlopen.

Diploma en opleiding

Er bestaan vastgoedopleidingen aan hogescholen en ondernemersopleidingen. In principe is elk bachelordiploma van niveau zes voldoende om de stap te wagen. Wie vóór 1993 het beroep van vastgoedmakelaar uitoefende, hoeft geen diploma voor te leggen, maar moet niettemin een periode als stagiair doorlopen. Voor de stap naar makelaar en eventueel een eigen vastgoedkantoor heeft men dus één van de volgende documenten nodig:

- Een diploma hoger onderwijs minimum niveau zes in het EQF (Europees kwalificatiekader)

- Een gelijkwaardig getuigschrift, uitgereikt door de examencommissie van de Staat (de vroegere middenjury).

-  Een diploma ondernemingsopleiding dat correspondeert met het beroep van vastgoedmakelaar.

- Een gelijkwaardige opleidingstitel uit een andere Europese lidstaat.

De volgende stappen

Met het vereiste diploma op zak wordt nu een aanvraag tot inschrijving op de stagiairelijst ingevuld met het oog op het vinden van een stageplaats en een stagemeester. Deze uitgebreide aanvraag wordt met de nodige documenten aangetekend naar de voorzitter van de Uitvoerende Kamer opgestuurd. Bij een gunstige ontvangst volgt een uitnodiging voor een competentietest. Met deze schriftelijke toets worden beroepskennis en vaardigheden getest. Aan de hand van de antwoorden weet de toekomstige stagemeester onder andere op welke punten de stagiair dient bijgestuurd te worden. 

De stage

Eenmaal ingeschreven op de stagelijst krijgt de deelnemer zijn of haar eigen BIV-nummer. Een erkend BIV-lid dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt als stagemeester aangesteld en de stagiair mag vastgoedactiviteiten uitvoeren onder de vleugels van zijn of haar toegewezen stageplaats. De stageduur kan lopen over een periode van één tot drie jaar, al naargelang de stage in hoofd- of bijberoep wordt uitgeoefend. De combinatie van twee of drie van de eerder genoemde beroepen die vallen onder de noemer vastgoedmakelaar, kan betekenen dat er een bijkomende stage moet voldaan worden. Hoe dan ook moeten de stages binnen drie jaar vervuld zijn.

Stageverslag

De kandidaat moet een verslag over de eigen stageactiviteiten aan de Uitvoerende Kamer overmaken. Dit verslag bewijst dat de kandidaat vastgoedmakelaarsactiviteiten heeft uitgeoefend. De stagemeester volgt de stagiair op en adviseert hem of haar bij de werkzaamheden. Daarnaast controleert de stagemeester regelmatig het stageverslag en vult dit aan met eigen bevindingen. Ook zorgt de stageplaats voor een degelijke vergoeding. 

Bekwaamheidsproef

Tot slot legt de kandidaat een bekwaamheidsproef af. Wanneer deze succesvol is afgesloten, mag hij zich bij laten schrijven als titularis op het Tableau. Nu mag de kandidaat zich vastgoedmakelaar noemen.

 

Bronnen:
http://www.biv.be/vastgoedmakelaar-worden/zo-word-je-vastgoedmakelaar
http://www.biv.be/vastgoedmakelaar-worden/stage/stage-als-vastgoedmakelaar-zo-verloopt-het
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/de-vastgoedmakelaar-een-veelzijdig-beroep

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes