Kasper & Kent Logo

Huurwoningen indexeren met behulp van een modelbrief

De modelbrief voor de indexering van de huurprijs van verhuurders is een document dat door verhuurders wordt gebruikt om huurders schriftelijk in kennis te stellen van de indexering van de huurprijs.

De indexering van de huurprijs is een wettelijk document waarin de nieuwe huurprijs na de vernieuwing van de huurovereenkomst wordt vastgesteld. Het is een wettelijke verplichting dat de verhuurder de huurder schriftelijk op de hoogte brengt van de nieuwe huurprijs.

huurindexatie

Feit: Elk jaar kan de huurprijs met 1,5 % tot 4 % stijgen.

De modelbrief voor de indexering van de huurprijs aan huurders biedt een in te vullen sjabloon/model dat de verhuurder kan gebruiken om de huurder schriftelijk in kennis te stellen van de indexering van de huurprijs.

Huurindexering is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het huren van een woning. Er zijn vele redenen waarom de huurindexering noodzakelijk is. Het is belangrijk dat de verhuurder de huurder schriftelijk op de hoogte brengt van de huurindexering om eventuele geschillen te voorkomen.

De indexering van de huur wordt gedaan om de waarde van de woning te verhogen. Dit zal ervoor zorgen dat de huurder een eerlijke huur betaalt.

Op zoek naar een modelbrief voor de indexering van de huurprijs?

modelbrief huurindexatie

Wat is huurindexatie?

Huurindexering is een methode die wordt gebruikt om de verandering in de waarde van onroerende goederen te meten. Met andere woorden, huurindexering is de stijging van de prijs van woningen die zich in de loop der jaren voordoet. Als uw huis oorspronkelijk is gekocht voor €200.000 en de waarde is gestegen tot €250.000, dan zou u een huurindexatie hebben van +10%. 

Op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract kan de huurprijs worden aangepast om rekening te houden met de kosten van levensonderhoud. De schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen vormden vóór december 1993 de basis voor de indexering. Vanaf januari 1994 was het verplicht de gezondheidsindex te gebruiken.

Hoe wordt de huurindexatie berekend?

De index van de gezondheidsprijzen kan worden gebruikt om de huur van uw appartement of huis te berekenen. Er bestaat een verplichte formule voor de toepassing van een indexering waarin de huurwet voorziet.

De formule voor de berekening van de indexering van de huurprijzen in België is als volgt:

(Basishuur x Nieuwe index) / Startindex.

Bij de ondertekening van een huurovereenkomst wordt de basishuur vastgesteld. Bij de berekening mag geen rekening worden gehouden met kosten of lasten. De gezondheidsindex wordt gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie. De gezondheidsindex wordt gepubliceerd in de maand waarin de huur wordt berekend. De basisindex is de index van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van het huurcontract.

Met behulp van deze handige indexcalculator kan u de te indexeren huurprijs berekenen voor uw woning of appartement

huurprijs indexeren

Wanneer mag een verhuurder de huurprijs indexeren?

De verjaardag van de huurovereenkomst is het moment waarop de eigenaar de indexering van de huurprijs schriftelijk aan de huurder moet meedelen. De huurder heeft het gehuurde goed effectief betrokken op deze datum.

Als de verhuurder de huurder niet tijdig op de hoogte brengt van de indexering, heeft hij drie maanden de tijd om dit alsnog te doen. Het is mogelijk om de indexering met terugwerkende kracht toe te passen op de voorgaande drie maanden. Hij kan na deze periode tot drie maanden van zijn aangepaste huur terugkrijgen.

Wordt de huurprijs van de woning automatisch geïndexeerd?

De eigenaar moet zijn huurder schriftelijk verzoeken de huurprijs te indexeren via een huurindexatiebrief. Hij kan dit één keer per jaar doen, maar niet eerder dan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, dat wil zeggen de datum waarop de huurder de huurwoning daadwerkelijk heeft betrokken.

Tenzij de huurovereenkomst de mogelijkheid van indexering uitdrukkelijk uitsluit, is het niet nodig deze in de huurovereenkomst op te nemen.

Wat als de huisbaas vergeten is de huur te indexeren?

Een schriftelijke mededeling van de verhuurder aan de huurder is altijd noodzakelijk, aangezien indexering niet automatisch gebeurt. De reglementering voorziet wel in de mogelijkheid met terugwerkende kracht de indexering te verrekenen, maar slechts tot de huurgelden van de laatste drie maanden die vooraf gaan aan het schriftelijk verzoek van de huurindexatiebrief.

Het is dus in uw belang om deze huurindexeringsbrief zo snel mogelijk na de verjaardag van de ondertekening van de huurovereenkomst te versturen.

Download gratis deze modelbrief voor de indexering van de huurprijs.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes