Kasper & Kent Logo

Kan je je huis verkopen als er voorkooprecht op rust?

Kan je je huis verkopen als er voorkooprecht op rust?
 

Je kan de woning niet zomaar verkopen als er voorkooprecht (anders genaamd: recht van voorkoop) op rust, want je bent als eigenaar verplicht om het voorkooprecht aan te bieden aan de partijen die dat verkooprecht kunnen genieten.

Wat houdt voorkooprecht in?

Als een persoon, vennootschap of de overheid voorkooprecht heeft op jouw woning dan krijgen deze partijen voorrang op anderen die geïnteresseerd zijn om jouw woning te kopen. Je bent met andere woorden dus verplicht om de partijen die voorkooprecht hebben op de hoogte te brengen van een eventueel bod van een kandidaat-koper en je woning eerst aan hen aan te bieden alvorens in zee te gaan met een potentiële koper die geen voorkooprecht geniet.

Verschil tussen een wettelijk en conventioneel voorkooprecht

Wanneer de wetgever specifieke personen of overheden voorkooprecht aanbiedt, spreken we van een wettelijk voorkooprecht (bv. voorrechten voor instanties van de overheid voor behoud van de natuur, ruimtelijke ordening, bestrijding van leegstand,…)

Wanneer een voorkooprecht overeengekomen wordt tussen verschillende partijen (zoals bv. een verhuurder die in de huurovereenkomst voorkooprecht opneemt voor de huurder) dan spreken we van een conventioneel voorkooprecht.

Welke stappen moet je exact ondernemen bij verkoop?

Ontvang je een bod van een potentiële koper, dan kan je in de compromis best een opschortende voorwaarde toevoegen van het niet gebruiken van een voorkooprecht.

Daarna kan je de partijen die genieten van een voorkooprecht op de hoogte brengen van het bod. Idealiter met een aangetekend schrijven. Op die manier kunnen zij aangeven of ze de woning aan deze voorwaarden/prijs wensen te kopen. Er wordt ook vaak beroep gedaan op de notaris om de begunstigde partijen aan te schrijven in verband met het bod en dan wordt er een termijn afgesproken waarbinnen de partij met voorkooprecht moet aangeven of die de woning wenst aan te kopen of niet.

Van zodra deze termijn verstrijkt kan de kandidaat die geen voorkooprecht geniet de woning aankopen. Bij deze is de opschortende voorwaarde dan ook vervuld. Stel dat een partij met voorkooprecht de woning toch wil kopen, dan heeft deze voorrang op de kandidaat zonder voorkooprecht. Als je deze afspraak niet nakomt, kan de partij met voorkooprecht een schadevergoeding eisen of zelfs de gesloten compromis nietig laten verklaren.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes