Kasper & Kent Logo

Mag ik als huurder een huisdier hebben?

Mag ik als huurder een huisdier hebben?

Sommige huurders willen graag een huisdier houden in hun huurwoning, maar daar gaat de eigenaar niet altijd mee akkoord. Wat zijn nu juist de regels in verband met huurders en huisdieren?

Recht op privéleven

Strikt genomen kan het mogen houden van een huisdier gezien worden als een onderdeel van het recht op privé-leven, gezinsleven en woonplaats zoals omschreven in artikel 8 van het Europees Verdrag ter Bescherming van de rechten van de mens. In principe is het dus moeilijk om een strikt verbod op te leggen voor het houden van huisdieren in een clausule van het huurcontract.

Contract

In een privaat huurcontract kunnen er daarentegen wel afspraken vastgelegd worden in verband met het houden van huisdieren, maar zowel huurder als verhuurder moeten daarin overeenkomen. Indien de huurder het eventueel verbod niet naleeft, zal dit omwille van het bovenvermeld recht op privéleven niet als een zware fout kunnen bestempeld worden. Mocht het toch een rechtzaak komen, zal een rechter eerder rekening houden met echte feiten zoals: het soort huisdier, is er sprake van overlast of niet, …). Een huurder is wel verplicht om zich als ‘goede huisvader’ te gedragen dus als de huurder door het houden van huisdieren zorgt voor veel geluidsoverlast of voor gevaar zorgt, kan dit wil gezien worden als reden voor een rechter om het contract te ontbinden. Bovendien dient de huurder ten allen tijde de eventuele schade die een huisdier veroorzaakt heeft te vergoeden. Er kan bijvoorbeeld ook een som van de huurwaarborg afgetrokken worden voor de eventuele schade.

Reglement van mede-eigendom

In sommige gevallen wordt in het reglement van mede-eigendom een verbod op het hebben van huisdieren opgenomen. Hierin worden namelijk de rechten en plichten van alle bewoners opgenomen. Het is dus effectief mogelijk dat een verbod wordt opgelegd om op die manier de algemene rust te bewaren voor alle bewoners.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes