Kasper & Kent Logo

Mag ik een woning cash aankopen?

Mag ik een woning cash aankopen?

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om een bouwgrond, appartement of huis cash aan te kopen.
Het is verboden om zowel het voorschot als de aankoopprijs van de eigendom cash te betalen. De betaling moet via overschrijving of cheque gebeuren en het is verplicht om in de compromis het rekeningnummer en de houder van de rekening op te nemen van waaruit de transactie zal worden gedaan. Er is enkel een uitzondering voor bv. de notariskosten, hiervoor mag je maximaal 3000 euro cash betalen (gezien het hier over een betaling van diensten gaat).

Minder zwart geld en belastingontduiking

Met deze maatregel wou de overheid belastingontduiking en het witwassen van geld aanpakken. Het voordeel voor de overheid is ook dat er nu geen lagere verkoopprijs meer kan opgenomen worden in de akte en bijgevolg btw en registratierechten die op verkoopprijs worden berekend volledig aangerekend kunnen worden. De overheid zal met andere woorden meer belastingen kunnen ontvangen.

Melden van verdachte transacties aan CFI

Vastgoedmakelaars en notarissen zijn tegelijkertijd met het cashverbod verplicht om de CFI (cel voor financiële informatie op de hoogte te brengen van verdachte transacties (zoals bv. iemand die een pand wil kopen zonder het eerst te bezoeken)

Bescherming koper/verkoper

Door het cashverbod is zowel de koper als verkoper beschermd omdat er vroeger vaker zonder het contractueel vast te leggen een contante betaling werd gedaan en het dan veel moeilijker was om te bewijzen of iemand wel of niet betaald had. Nu wordt alles normaal gezien contractueel vastgelegd en is er door middel van een overschrijving ook een bewijs van betaling.

Strafsancties

Indien je toch cash betaald en dit wordt ontdekt, riskeer je een geldboete of gevangenisstraf en kan de verkoopovereenkomst nietig worden verklaard. Dit geldt niet enkel voor koper/verkoper maar ook voor de vastgoedmakelaar en notaris.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes