Kasper & Kent Logo

Mijn woning is gelegen in overstromingsgevoelig gebied, wat nu?

Mijn woning is gelegen in overstromingsgevoelig gebied, wat nu?

Er zijn drie verschillende overstromingsgevoelige gebieden waarin je woning gelegen kan zijn: een niet, een mogelijk en een effectief overstromingsgevoelig gebied

Wanneer je een woning aankoopt is de verkoper verplicht om je er attent op te maken of de woning in een overstromingsgevoelig gebied gelegen is of niet. Hiervoor moet de ‘watertoets’ worden uitgevoerd. Die geeft volledige informatie in verband met de overstromingsgevoeligheid. 

Verschil tussen mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied

Als de woning gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied dan wil dat zeggen dat het om een gebied gaat waarvan de overheid geen weet heeft van recente overstromingen. Enkel bij bv. een dijkbreuk of extreem weer is er kans op wateroverlast in dit gebied.

Als de woning in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt, dan wil dit zeggen dat er recent wateroverlast werd vastgesteld of dat de overheid kan aantonen dat het gebied minstens 1 keer om de 100 jaar overstroomd is geweest. In dit gebied is de kans dus groter dan in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Risicozones voor overstromingen

Daarnaast bestaan er ook nog gebieden genaamd: risicozones voor overstromingen. Dit zijn gebieden die in het kader van de natuurrampenverzekering werden afgebakend door de federale regering. Ze zijn kleiner in oppervlakte dan de eerder vermelde gebieden.

Conclusie

Hoewel het misschien beangstigend lijkt dat een woning in overstromingsgevoelig gebied ligt, is er weinig reden tot paniek: statistisch gezien komen er slechts enkele keren per eeuw overstromingen voor in deze gebieden én de overheid doet ook het nodige om overstromingen te vermijden in de mate van het mogelijke.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes