Kasper & Kent Logo

Moet er altijd een compromis getekend worden?

Akkoord en onderhandse verkoopovereenkomst (compromis)
In principe is het niet noodzakelijk om een compromis te tekenen. De verkoop koopt immers tot stand van zodra er een akkoord is over het goed, de prijs en de identiteit van de partijen. Dit wil dus zeggen dat louter de advertentie van een woning op een vastgoed website of website van de makelaar géén éénzijdig aanbod is. De kandidaat-koper moet eerst een bod uitbrengen en de verkoper moet dan beslissen of hij er al dan niet mee akkoord kan gaan. Van zodra men akkoord is over het goed, de prijs en de identiteit is er een akkoord tot stand gekomen.

Maar het is uiteraard wel aangewezen om dit akkoord zo snel als mogelijk verder te preciseren in een onderhandse verkoopovereenkomst of compromis. Er zijn immers vaak heel wat randvoorwaarden die ook toegelicht en vermeld dienen te worden: opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening bij de bank, al of niet zonnepanelen inbegrepen, administratieve toestand van het goed, etc … .

Authentieke akte

Als er een compromis getekend is, staan alle afspraken zeer goed op papier en kan er in principe nog weinig discussie ontstaan tussen koper en verkoper. Maar toch zal er ook nog een authentieke akte getekend moeten worden om voornamelijk ook “derden” op de hoogte te brengen van de verkoop. Door het verlijden van de authentieke akte wordt er immers wereldkundig gemaakt dat het goed van eigenaar is gewijzigd en kan geen enkele andere partij nog aanspraak maken op de woning. De notaris zal daartoe de akte overschrijven op het hypotheekkantoor.

Heb je nog vragen?
Aarzel dan vooral niet om ons vrijblijvend avies te vragen: hello@kasperkent.be of 02 880 40 01.

 

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes