Kasper & Kent Logo

Moet ik mijn stookolietank laten keuren voor ik mijn woning verkoop?

Moet ik mijn stookolietank laten keuren voor ik mijn woning verkoop?

Het is wettelijk verplicht om je stookolietank geregeld te laten keuren gezien het stockeren van stookolie kan zorgen voor vervuiling. Tot op heden is het niet wettelijk bepaald om verplicht je stookolietank te laten keuren wanneer je je woning verkoopt. Maar aangezien het wel wettelijk verplicht is om voor de eerste ingebruikname en daarna ook (afhankelijk van het type van de tank) om de zoveel tijd een keuring te laten uitvoeren, zal de verkoper meestal wel in bezit zijn van een attest.

Indien je toch niet over een keuringsattest beschikt op het moment dat je je woning wil verkopen, dan heb je twee opties.

-        Je kan de tank nog laten keuren vóór de verkoop

-        Je laat de tank niet keuren en dan is de koper verplicht om de tank te laten keuren

Opgelet! Er wordt aangeraden je stookolietank zelf te laten keuren om discussies over bodemvervuiling enz. te vermijden

Wie keurt de stookolietank?

De keuring wordt gedaan door een erkend stookolietechnicus. Volgende elementen zullen onderwerp uitmaken van de inspectie:

-        Is er verontreiniging buiten het reservoir?

-        Werkt de overvulbeveiliging?

-        Werkt het lekdetectiesysteem?

-        Zijn de leidingen ok?

Niet in orde? Laat dan de nodige herstelwerken doen om in orde te zijn met de regelgeving i.v.m. een stookolietank en vraag daarna opnieuw een keuring aan.

Indien alles in orde is, zal je een conform keuringsattest ontvangen en een groen plaatje. Dat plaatje wordt aangebracht vlakbij de vulopening van je tank. Zo kan de leverancier meteen zien of je tank wel conform is of niet wanneer die langskomt om ze aan te vullen.

Keuring voor eerste gebruik

Wanneer de stookolietank wordt geplaatst, is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om deze te laten keuren voor dat die de eerste keer wordt gebruikt. Als de inhoud van de tank 5.000 liter of meer is, dan moet je dat melden bij het college van burgemeesters en schepenen. Is de inhoud meer dan 20.000 liter dan moet er een milieuvergunning aangevraagd worden voordat de tank geplaatst kan worden(afhankelijk van welke stof daarin zal worden opgeslagen).

Hoe vaak moet de stookolietank gekeurd worden?

Om de hoeveel tijd je stookolietank gekeurd moeten worden hangt af van welk volume de tank heeft en waar deze gesitueerd is.

-        een stookolietank van < 5.000 liter die ondergronds gesitueerd is, moet om de 5 jaar worden gecontroleerd;

-        een stookolietank van < 5.000 liter die bovengronds gesitueerd is en die voor het eerst werd gebruikt na 1 maart 2009, moet niet verplicht gecontroleerd worden om de zoveel jaar;

-        een stookolietank van > 5.000 liter die ondergronds gesitueerd is moet om de 2 jaar licht gekeurd worden en grondige wijze om de 15 jaar;

-        Een stookolietank van > 5.000 liter die bovengronds gesitueerd is, moet om de 3 jaar licht gekeurd worden.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes