Kasper & Kent Logo

Moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen als je een carport wil bouwen?

Moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen als je een carport wil bouwen?

Of je voor het bouwen van je carport een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen hangt af van een aantal factoren. Let wel op, naast deze voorwaarden moet er ook rekening gehouden worden met de lokale voorschriften van verkavelingsvergunningen in jouw gemeente. Je neemt dus best altijd contact op met je gemeente.

Aangebouwde carport

Als je van plan bent om een aangebouwde carport te plaatsen dan is het afhankelijk van een aantal voorwaarden of je de gemeente enkel op de hoogte moet brengen van je plannen of effectief een vergunning moet aanvragen. Een aantal van die voorwaarden zijn: 

-        De oppervlakte die je aanbouwt mag maximum 40m2 zijn (in die 40m2 moeten alle aangebouwde constructies worden meegerekend)

-        De carport mag niet hoger dan 4 meter zijn

-        De carport moet 2 meter van de perceelsgrens liggen als die in de achtertuin wordt gebouwd en 3 meter als die in de zijtuin wordt gebouwd

-        Als de carport gebouwd is tegen een aanpalend gebouw, dan mag deze tot de perceelsgrens komen.

-        Het aantal woongelegenheden mag niet veranderen

-        Er mag geen functiewijziging door ontstaan

 Vrijstaande carport

 Als je van plan bent een vrijstaande carport te bouwen, dan kan je afhankelijk van een aantal voorwaarden van een vrijstelling genieten: 

-        De oppervlakte van de carport mag maximum 40m2 zijn (in die 40m2 moeten alle vrijstaande constructies worden meegerekend)

-        De carport mag niet hoger dan 3,5 meter zijn

-        De carport moet 1 meter van de perceelsgrens liggen of gebouwd worden tegen een reeds bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens als die in de achtertuin wordt gebouwd

-        De carport moet 3 meter van de perceelsgrens liggen als die in de zijtuin wordt gebouwd

-        De carport moet buiten de 5 meter brede strook langs waterlopen worden gebouwd

-        De carport mag niet gebouwd worden in een oeverzone, in ruimtelijk kwetsbaard gebied of afgebakend zijn in een deelbekkenbeheersplan of bekkenbeheersplan

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes