Kasper & Kent Logo

Omschakeling van energiearm naar energierijk gas

Omschakeling van energiearm naar energierijk gas

Tussen 2018 en 2029 zullen alle gebruikers van energiearm gas moeten overschakelen naar energierijk gas.

Waarom gebeurt dit?

In een aantal regio’s in België wordt momenteel nog energiearm aardgas verdeeld dat afkomstig is uit Groningen (Nederland). De reserves raken daar uitgeput waardoor er werd beslist om te stoppen met die aardgasexploitatie in 2030. Omdat er nog zowat 1,6 miljoen gezinnen de overstap moeten maken van arm naar rijk gas, wordt dit in verschillende fases aangepakt.

Wat moet ik zelf ondernemen?

Van zodra je een brief ontvangt van je netwerkbeheerder (Fluvius, Sibelga,…) waarin de datum van de omschakeling vermeld wordt, maak je best een afspraak met een erkend technicus, zodat die kan nagaan of jouw verwarmingsketel en huishoudelijke toestellen geschikt zijn voor het rijk gas. Indien nodig kunnen deze dan worden bijgeregeld. Als de toestellen niet compatibel of te oud zijn, dan zullen deze moeten worden vervangen.

Wat kost het?

Voor het nazicht en de eventuele bijregeling, hou je best rekening met een maximale kostprijs van 150 euro. Als blijkt dat je toestellen moet vervangen, zal je uiteraard meer geld kwijt zijn. Een gasketel kost gemiddeld 2.000 tot 6.000 euro en een gascondensatieketel kost gemiddeld 4.500 euro. Wanneer je een verwarmingsketel van voor het jaar 2000 vervangt, kan je aanspraak maken op een premie van 500 euro.

Voor meer informatie kan je terecht op de site: https://www.gasverandert.be/nl.

 

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes