Kasper & Kent Logo

Onze COVID praktische richtlijnen

Een afspraak ingepland met Kasper & Kent? Maak je geen zorgen!

Onze vastgoedmakelaars houden zich tijdens de vastgoed bezoeken en afspraken ter plaatse steeds aan alle richtlijnen rond veiligheid, hygiëne en social distancing.

Dit is enkel en alleen mogelijk in samenwerking met jou als bezoeker.

Daarom vragen we aan iedere bezoeker om een eigen mondmasker te voorzien zodat het bezoek veilig en zonder risico kan verlopen. 

Voorafgaand aan elk bezoek zullen we iedere bezoeker kort even de richtlijnen toelichten.
Of bekijk reeds op voorhand de instructievideo van het BIV:

------------------------------------------------------------------------------------

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE RICHTLIJNEN?

Voor kandidaat-kopers en – huurders bij plaatsbezoeken:

Ben je ziek of vertoon je symptomen?
Blijf thuis en annuleer de afspraak door ons zo spoedig mogelijk te verwittigen.


Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek.

Wacht buiten of in de wagen totdat de vastgoedmakelaar teken doet dat je binnen mag komen.

Schud geen handen.


Breng een eigen mondmasker mee!

Hou steeds 1,5 meter afstand.

Ontsmet steeds je handen voor het bezoek.
Onze vastgoedmakelaars hebben ter plaatse alcoholgel ter beschikking.


Gelieve tijdens het bezoek niks aan te raken.
Onze makelaars zullen zelf alle deuren, ramen en kasten openen, etc … .


Een bezoek kan max.met 2 personen & binnen de voorziene tijdspanne.

Om hygiënische redenen worden geen afgedrukte documenten overhandigd tijdens het bezoek.

 

Voor bewoners/eigenaars tijdens plaatsbezoeken:

Vertoont iemand bij jou thuis symptomen?
Vraag aan de makelaar om de afspraken te annuleren.

Schud geen handen.


Verlaat woning tijdens het bezoek. Indien dit niet mogelijk is let er dan op dat ten allen tijden de social distancing wordt toegepast. Ga in dat geval bijvoorbeeld in de tuin of blijf in ieder geval zoveel als mogelijk in dezelfde ruimte. Indien mogelijk, draag een mondmasker.

In geval van foto-opnames, plaatsbeschrijvingen, etc …  mag de uitvoerder van de opdracht (makelaar, fotograaf, expert …) vergezeld worden door maximum één persoon.
 

Bedankt! Zo houden we het veilig voor iedereen!


 

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes