Registratierechten 2023: Wat zijn de veranderingen?

Als u van plan bent een woning te kopen of te verkopen in 2023, dan moet u op de hoogte zijn van de veranderingen in de registratierechten. Deze veranderingen hebben een impact op de vastgoedmarkt en kunnen gevolgen hebben voor de prijs van vastgoed. In deze blogpost leest u alles wat u moet weten over de registratierechten in 2023.

Inleiding

Bij het kopen of verkopen van vastgoed zijn registratierechten van toepassing. Registratierechten zijn een vorm van belasting die betaald moet worden bij het kopen of verkopen van een woning of ander onroerend goed. In België zijn registratierechten regionaal geregeld en kunnen de tarieven verschillen per regio.

In 2023 zijn er enkele veranderingen gepland op het gebied van registratierechten. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige toestand als u van plan bent vastgoed te kopen of te verkopen in 2023. In deze blogpost leest u wat geldende tarieven en voorwaarden zijn en welke impact deze hebben op de vastgoedmarkt.

 

Wat zijn registratierechten?

Registratierechten zijn een belasting die betaald moet worden bij het kopen of verkopen van vastgoed. Deze belasting wordt berekend op basis van de aankoopprijs van het vastgoed en wordt meestal betaald door de koper. Registratierechten zijn een vorm van indirecte belasting die geheven wordt door de overheid en die bedoeld is om de begroting te ondersteunen.

In België zijn de registratierechten regionaal geregeld. Dit betekent dat de tarieven verschillen per regio. Zo gelden er andere tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in Vlaanderen of Wallonië.

 

registratierechten-2023

Een overzicht van de registratierechten in 2023

In 2023 zijn er geen ingrijpende veranderingen op het gebied van registratierechten. De tarieven verschillen nog steeds per regio, dus is het belangrijk om te weten welke tarieven er specifiek voor uw regio gelden:

  • Registratierechten in Vlaanderen

In Vlaanderen werd het tarief van de registratierechten sinds 2022 verlaagd van 6% naar 3%. Dit geldt voor alle woningen die gekocht worden als enige eigen woning. Deze verlaging is bedoeld om de aankoop van een woning toegankelijker te maken voor meer mensen.

Ook wordt er een verlaagd tarief ingevoerd voor de aankoop van een bescheiden woning. Onder bescheiden woning verstaan we een woning die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw ondergaat. Dit tarief bedraagt dan nog maar 1%.

Voor de aankoop van een tweede verblijf stijgt het tarief sinds 2022 van 10 naar 12%.

In 2023 kan men nog gebruik maken van de meeneembaarheid. Dit betekent dat u de registratiebelasting die u betaalde op uw vorige woning kan aftrekken van de verschuldigde belasting op uw nieuwe woning. Dit is wel in geen enkel geval combineerbaar met de verlaagde belasting van 3 of 1%. Het systeem van meeneembaarheid wordt geleidelijk aan uitgedoofd en wordt vanaf 1 januari 2024 volledig afgeschaft.

  • Registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verandert er weinig aan de tarieven van de registratierechten. Het tarief blijft 12,5% voor de aankoop van een woning.

Wel worden er enkele fiscale voordelen ingevoerd voor mensen die een woning kopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo wordt een “abattement” ingevoerd. Dit is een vrijstelling van registratierechten een bedrag tot €175.000,00. Boven dit bedrag gelden de registratierechten van 12,5%. Deze regeling is enkel van toepassing op woningen waarvan de verkoopprijs niet hoger ligt dan €500.000,00.

  • Registratierechten in Wallonië

In Wallonië bedragen de registratierechten 12,5% maar kunnen in sommige omstandigheden verlaagd worden naar 5 of 6%. Enkel de aankoop van een bescheiden woning komt in aanmerking voor deze verlaging en hangt van enkele voorwaarden af.

Daarnaast wordt er in Wallonië ook een een abattement voorzien van €20000 op de te betalen registratierechten, ongeacht of deze nu 12,5% of 6% bedragen. Zo stimuleert de Waalse overheid het bezit van een eigen woning. Het abattement op de registratierechten is echter ook in dit geval onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

 

registratierechten-2023-per-regio

Impact op de vastgoedmarkt

De registratierechten kunnen een impact hebben op de vastgoedmarkt. In Vlaanderen kan de verlaging van het tarief voor de enige eigen woning ervoor zorgen dat meer mensen een eigen woning kunnen kopen, of dit op zijn minst overwegen. Dit kan leiden tot een stijging van de vraag naar woningen en mogelijk een stijging van de prijzen. De speciale verlaagde tarieven voor bescheiden woningen kunnen mogelijks ook kopers aantrekken voor deze panden en aanzet geven tot grondige renovaties, wat het verouderde patrimonium in Vlaanderen ten goede uitkomt.

In Wallonië kunnen de verlaagde registratierechten op bescheiden woningen leiden tot een gelijkaardig vooropgesteld resultaat.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het abattement dan weer zorgen voor een betere betaalbaarheid van het aanbod. Er is hier geen sprake van een expliciet lager tarief, maar een volledige vrijstelling tot €175.000,00. Het is een opdracht voor de kandidaat koper om de berekening te maken en het voordeel van het abattement of de verlaagde tarieven ten opzichte van elkaar te vergelijken per regio.

Conclusie

Als u van plan bent vastgoed te kopen of te verkopen in 2023, dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige toestand in de registratierechten. De geldende regels en tarieven zijn verschillend per gewest. De impact op de vastgoedmarkt kan verschillen per regio en kan leiden tot een stijging of daling van de vraag naar woningen en de prijzen.

Als u meer wilt weten over de registratierechten in uw regio, dan kunt u het best contact opnemen met een notaris of een belastingadviseur. Wilt u bij het aankopen of verkopen van uw woning zeker zijn dat u mee bent met de huidige wetgeving en de gevolgen ervan? Overweeg dan om de professionele hulp in te schakelen en laat u bijstaan door een van onze vastgoedmakelaars. Zij kunnen u tijdig adviseren over de specifieke regels die gelden in uw regio en u helpen bij het maken van de juiste keuzes bij de aankoop of verkoop van vastgoed.

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes