Renovatieverplichting vanaf 1 januari 2023

De Vlaamse Regering heeft beslist dat vanaf 1 januari 2023 nieuwe eigenaars die EPC-label E of F-woningen en -appartementen hebben aangekocht, hun gebouwen binnen vijf jaar na aankoop moeten renoveren naar EPC-label D of hoger.

Op dit moment is er geen ontkomen aan historisch hoge energieprijzen. Zo besteden woningzoekenden meer dan ooit aandacht aan EPC-labels op hun woningen en appartementen. Kopers weten immers dat een beter EPC-label minder energieverbruik en dus minder energierekening betekent. In dat kader is het ook belangrijk om even stil te staan ​​bij de nieuwe verbouwingsverplichtingen die vanaf begin volgend jaar gaan gelden.

 

Wat is een EPC en hoe wordt het berekend?

Het EPC-label of de energiecode staat op het energiecertificaat. Het label geeft het energieverbruik weer in kW/m² per vierkante meter vloeroppervlak. Hoe lager het EPC-label (zoals A of B), hoe minder energie er nodig is om het gebouw te verwarmen en hoe lager uw energierekening. EPC-scores worden berekend op basis van verschillende factoren. Eerst kijken energiedeskundigen naar het casco van het gebouw. De gebouwschil bestaat uit de gevel, het dak, ramen, deuren en poorten. Er wordt ook gekeken naar welke systemen worden gebruikt om het huis en water te verwarmen. Ook koel- en ventilatietechniek worden in deze berekening meegenomen.

Appartementenhuizen, rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen en meer gesloten woningen hebben sowieso heel verschillende energiebalansen. Over het algemeen geldt: hoe meer de gevel van een gebouw zichtbaar is, hoe groter het energieverlies. Tot slot worden ook het bouwjaar, de gebruikte materialen en de oppervlakte in kaart gebracht om de exacte energiebalans te bepalen. Op korte termijn zullen alle eigenaren van oudere appartementen met collectieve verwarming een keuze moeten maken voor ingrijpende energiebesparende renovaties. Want de toekomstige waarde van alle appartementen in het gebouw zal dalen.

 

Als ik een appartement koop in een gebouw, geldt dan de verbouwingsplicht?

Ja, voor alle woningen gelden renovatieverplichtingen volgens EPC Label D of hoger. Daarom moeten EPC-label E- of F-appartementen die na 2023 zijn gekocht, ook aan deze nieuwe wettelijke verplichting voldoen, ook als de andere appartementen niet van eigenaar zijn veranderd. Bij zo’n ingrijpende verbouwing is de kans groot dat er ook gewerkt moet worden in gemeenschappelijke ruimtes, zoals de gemeenschappelijke verwarming. Over dergelijk statutair werk kan worden beslist met een gewone meerderheid van 50% + 1. Het afwijzen van deze werken doet geen goed aan andere eigenaren. Uiteindelijk worden deze appartementen ook verkocht, vallend onder dezelfde renovatieverplichtingen. Het opzettelijk blokkeren van de ingrijpende renovatiewerkzaamheden in de gemeenschappelijke ruimtes leidt ertoe dat de waarde van alle appartementen in het gebouw op termijn zal dalen.

 

Zijn er financiële steunmaatregelen?

Ja, er zijn veel financiële prikkels waarop u kunt vertrouwen voor energiegerelateerde retrofits. De meeste steunmaatregelen zijn voorwaardelijk en afhankelijk van inkomensgroep, context en omvang en aard van de uitgevoerde renovatiewerken.

 

Zijn uitzonderingen mogelijk en wat gebeurt er als niet tijdig aan de verbouwingsplicht kan worden voldaan?

Renovatieverplichtingen bestaan ​​alleen bij notariële overdracht van de volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. De vernieuwingsplicht geldt niet voor alle andere vormen van overdracht zoals aandelenoverdracht of erfenis. Indien het EPC-label niet op tijd wordt verkregen, kan een boete van 500 tot 200.000 euro worden opgelegd. Daarnaast zijn er ook nieuwe deadlines gesteld waarbinnen het EPC-label behaald moet zijn.

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes