Kasper & Kent Logo

Vastgoed in 2022: wat verandert er? 

2022! Een nieuw jaar is ingezet! Wij zetten graag nog even op een rijtje welke zaken er nu veranderd zijn sinds 1 januari 2022. Wanneer je dit jaar een aankoop of verkoop doet van vastgoed zijn er namelijk een aantal zaken waar je best rekening mee houdt! 

1. Voor starters daalt de registratiebelasting van 6 naar 3 procent bij de aankoop van een woning in Vlaanderen.  

2. Vanaf 2022 zal niet de aankoopprijs, maar de geschatte waarde van een woning als basis dienen voor het toekennen van een woonkrediet. Dat is het gevolg van een nieuw Europese richtlijn waarbij er dus een verplichte schatting nodig is voor het aangaan van een hypothecaire lening. 

3. Normaliter loopt eind 2022 de tijdelijke maatregel af waarbij u een woning koopt en ze daarna sloopt en heropbouwt tegen een verlaagd btw-tarief van 6%. Vlaanderen wil dit besluit echter graag verlengen, omdat het past in het nieuwe klimaatplan dat in november werd bekendgemaakt. 

4. Renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen - of delen van het gebouw - die van eigenaar veranderen.

5. Vanaf 1 januari 2022 mogen bij de verkoop van een woning alleen nog energieprestatiecertificaten (epc) worden gebruikt die zijn opgemaakt sinds 1 januari 2019. Voor de datum van verkoop wordt gekeken naar de notariële akte en niet naar het compromis. Een compromis dat in 2021 werd getekend, maar waarvan de notariële akte in 2022 werd verleden, valt dus onder de nieuwe regel.

6. Voor elk appartementsgebouw met minstens twee appartementen moet ook een epc van de gemeenschappelijke delen worden opgesteld.

7. Verbod op plaatsing van nieuwe stookolieketels. Dat verbod is een belofte uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Vlaams regeerakkoord. Een ketel mag ook niet langer volledig worden vervangen, tenzij er in de straat geen aardgasnet is.

8. Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe belastingregels voor wie vastgoed in het buitenland heeft.

9. Voor wie een tweede verblijf, bouwgrond, winkel of appartement bestemd voor verhuur wenst te kopen in Vlaanderen zal 12% registratierechten betalen in plaats van 10% in Vlaanderen. Een uitzondering op deze regel geldt voor natuurgebieden en landbouwgronden, waar het tarief op 10 procent blijft staan.

 

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes