Verkoop tips van Kasper & Kent: "Verlies de attesten en inlichtingen niet uit het oog."

U weet het wellicht als eigenaar wel. Tegenwoordig komen er bij de verkoop van een woning heel wat verplichtingen kijken met betrekking tot attesten en ook informatie die verplicht geadverteerd dient te worden bij de verkoop van een woning. Ook kandidaat-kopers hechten hier meer en meer belang aan en maken goed hun huiswerk met betrekking tot de administratieve toestand van een woning. 

Naast de verplichte informatie en opzoekingen die u dient te vermelden in uw advertentie (EPC attest, overstromingsgevoeligheid, stedenbouwkundige toestand, etc … ) doet u er als eigenaar goed aan om reeds een volledig verkoopdossier samen te stellen met daarin alle attesten en informatie die u sowieso nodig heeft om een verkoopovereenkomst met een kandidaat-koper te sluiten. Dit om u zelf voor te bereiden op alle mogelijke vragen van kandidaat-kopers maar eveneens om administratieve boetes te vermijden wegens het niet naleven van de informatieplicht.

Hou er bovendien rekening mee dat de administratieve opzoekingen steeds recent moeten zijn en u dus niet meer de documentatie kan gebruiken die u zelf heeft verkregen bij de aankoop van uw woning. Deze informatie is immers niet recent en actueel. Bij ondertekening van een onderhandse verkoopovereenkomst dienen alle verplichte inlichtingen aanwezig te zijn, en gezien bepaalde inlichtingen enkele weken op zich kunnen laten wachten is het dan ook belangrijk tijdig de nodige opzoekingen op te starten.

Verder is het als verkoper aangewezen om ook wat betreft bepaalde attesten de situatie te bekijken vanuit de bril van de koper. Wettelijk is het bijvoorbeeld niet verplicht dat een elektrische installatie conform moet zijn. Er is enkel een verplichting om een attest af te leveren dat weergeeft in welke mate de installatie beantwoordt aan de normen. Toch zullen veel kopers terughoudend zijn om een woning aan te kopen met een elektrische installatie die inbreuken vertoont. Als eigenaar is het daarom vaak wel slim om, indien de kostprijs meevalt, alsnog de installatie zelf conform te stellen en een conform attest af te leveren. Sta dus open voor de verwachtingen van een koper en betrek dit soort verwachtingen (conforme elektrische installatie, etc …) mee in de onderhandelingen.

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes