Verkoop tips van Kasper & Kent: Wees eerlijk en subjectief!

Niet eenvoudig als eigenaar want u heeft zonder twijfel heel veel emotionele herinneringen aan uw woning. Bovendien heeft u ook ooit de woning zelf aangekocht en bent u dus per definitie al de grootste liefhebber van uw woning. Toch is het doorslaggevend om een zo objectief mogelijk beeld van uw woning te schetsen. Uiteraard mag en moet u zelfs de voordelen van uw woning benoemen maar tracht daarbij voornamelijk “onweerlegbare” voordelen naar voor te schuiven. Voordelen die weinig voor interpretatie vatbaar zijn en die vast staan. Als er op 100 meter een bushalte gelegen is, dan is dat zo. Daar valt niet aan te tornen. Maar of een sauna een meerwaarde dan wel een plaatsverspilling is, daar zijn de meningen dan weer wel over verdeeld.

De voor - en nadelen:
Daarnaast is het ook belangrijk om de minpunten van uw woning te benoemen voor een potentiële koper. Voor u als niet vastgoed professional is het niet eenvoudig om dit op een geloofwaardige objectieve manier te doen. U bent wellicht dusdanig met de woning vergroeid dat u de nadelen amper nog ziet. 

En u wil uiteraard ook zéér graag verkopen en bent dus geneigd om de zaken serieus te verbloemen. Maar toch is het een belangrijke sleutel tot succes om de voordelen en nadelen objectief te benoemen. Als u recent kleine mankementen heeft gehad, vermeld dat dan ook. Heeft u een lekkage gehad, een vaatwasser die niet meer functioneert, etc …? Geef dit dan open en eerlijk aan een kandidaat-koper mee. Transparantie zal vertrouwen wekken en de koper ook een goed gevoel geven. Er is immers niks zo verdacht als een eigenaar die meent dat zijn woning perfect is en géén enkel nadeel of mankement heeft. Bovendien bent u als verkoper ook verplicht om de koper juist te informeren en zeker géén gebreken te verbergen.


De bril van de kandidaat-koper:
Tot slot is het cruciaal om alles ook vanuit de bril van de kandidaat-kopers te zien. De kandidaat-kopers hebben er meestal al een hele zoektocht op zitten waarbij ze al heel wat woningen hebben gewikt en gewogen. Als verkoper van een woning is het belangrijk om de woning in verhouding tot de rest van de vastgoedmarkt te bekijken en samen met de kandidaat-kopers een analyse te maken. Waarin verschilt deze woning van andere woningen op de vastgoedmarkt? Wat zijn de pluspunten en de minpunten tegenover andere woningen? En waarom is deze woning uitermate geschikt voor de kandidaat-koper die u als verkoper voor u heeft staan? 

Als eigenaar is het  echter weinig evident om op dergelijke manier een open gesprek met kandidaat-kopers te voeren. Wetende dat de eigenaar zelf voor hem staat, zal een kandidaat-koper eerder terughoudend zijn en niet het achterste van zijn tong willen laten zien. Toch zijn het vaak dit soort gesprekken die de sleutel tot succes vormen en een prijsonderhandeling op gang kunnen trekken.

Kortom, probeer eerlijk en objectief te zijn, ook al is dit voor u als eigenaar misschien niet zo eenvoudig.

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes