Kasper & Kent Logo

Waar moet je op letten als je een garage wil verhuren?

Waar moet je op letten als je een garage wil verhuren?

Een gemakkelijke manier om geld te verdienen is het verhuren van een autostaanplaats of garage(box). Hierdoor heb je een bepaald maandelijks inkomen en de investering is niet groot in vergelijking met een woning.

Huurcontract gemeen recht

Om te vermijden dat er discussies ontstaan, wordt er best een schriftelijk huurcontract afgesloten en geregistreerd. Daarin kunnen dan afspraken in verband met de huurwaarborg, herstellingen,… enz. worden opgenomen. Je kan hiervoor een huurovereenkomst van gemeen huurrecht gebruiken. De regels van de woninghuurwet zijn hier immers niet toepasselijk. Neem alle afspraken die je wenst te maken met een kandidaat-huurder op in het contract om later eventuele discussies te vermijden.  Zoals bv. wie de kosten draagt bij defecten, of de huurder een brandverzekering moet afsluiten enz…

Btw

Het verhuren van een autostaanplaats of garage(box) is onderwerpen aan regelgeving omtrent btw. Als verhuurder moet je dus verplichtingen in verband met btw naleven zoals het aanvragen van een btw-nummer, btw-aangifte doen, btw aanrekenen op de huurprijs, enz. Zowel particulieren als professionelen zijn hiertoe verplicht.

Vrijstelling btw

Je bent niet verplicht om btw aan te rekenen als verhuurder als je een ‘kleine onderneming’ hebt. Een kleine onderneming kan zowel een vennootschap als een natuurlijke persoon zijn. Je omzetcijfer mag enkel niet meer bedragen dan € 25.000 euro. Deze vrijstelling heeft als voordeel dat je vrijgesteld wordt van een aantal fiscale en administratieve verplichtingen

Opgelet! Je bent ook niet btw-plichtig als je een garage verhuurt in combinatie met een woning, als deze garage deel uitmaakt van hetzelfde gebouw en als je beide verhuurt aan de huurder.

Plaatsbeschrijving

Het is verplicht om voor een garage een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Net zoals voor een woning is het niet verplicht om deze door een expert te laten opmaken, je mag dat ook zelf doen in samenspraak met de kandidaat-huurder. De plaatsbeschrijving dient wel ondertekend te worden door beide partijen in dat geval.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes