Waarom een huurovereenkomst laten registreren?

 

 

Wat is een huurovereenkomst?

First things first: wat is een huurovereenkomst? Voor huurders en verhuurders van vastgoed is het essentieel om een huurovereenkomst te hebben die alle relevante details van de overeenkomst bevat. Een huurovereenkomst is een contract dat een huurder en een verhuurder bindt en dat de voorwaarden van de huurperiode en de verantwoordelijkheden van beide partijen regelt.

Een goed opgestelde huurovereenkomst moet de huurprijs, de huurtermijn, de datum van ingang en beëindiging van de huurperiode, de betalingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheden van de huurder en de verhuurder bevatten. Het is ook belangrijk om eventuele huisregels en beperkingen op te nemen in de huurovereenkomst om misverstanden te voorkomen.

 

Wat is een huurovereenkomst?

 

Het is verstandig om een juridisch expert te raadplegen bij het opstellen van een huurovereenkomst om ervoor te zorgen dat alle belangrijke zaken zijn opgenomen en dat het contract voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. Als verhuurder kunt u ook een borg vragen als zekerheid voor eventuele schade of verlies van eigendom door de huurder.

Als huurder moet u de huurovereenkomst zorgvuldig lezen voordat u tekent en eventuele vragen stellen die u heeft voordat u zich committeert aan de huurperiode. Het is ook verstandig om een kopie van de huurovereenkomst te bewaren voor uw administratie.

In het kort, een goed opgestelde huurovereenkomst is essentieel voor zowel huurders als verhuurders van vastgoed. Het bevat alle belangrijke details van de huurperiode en regelt de verantwoordelijkheden van beide partijen. Raadpleeg een juridisch expert om ervoor te zorgen dat uw huurovereenkomst aan alle vereisten voldoet en om eventuele misverstanden te voorkomen.

 

 

De huurovereenkomst registreren

 

De huurovereenkomst registreren

Registratie van de huurovereenkomst houdt in dat de bevoegde registratieautoriteit de belangrijkste gegevens van de huurovereenkomst in het register invoert. Ter bevestiging wordt bij inschrijving het huurcontract afgestempeld. Een kopie moet ook ter beschikking worden gesteld bij het registratiekantoor.

Men kan een huurovereenkomst op meerdere wijzen registreren:

  • Rechtstreeks bij het registratiekantoor
  • Per post
  • Via online tools.

 

De verhuurder moet de overeenkomst binnen twee maanden na ondertekening van het contract voor verhuur laten registreren. Als u een huurcontract voor bedrijfsruimte (zoals bedrijfsruimte of kantoorruimte) aangaat, moet u het huurcontract ook registreren. In het huurcontract staat meestal welke partij deze registratie initieert en wie de kosten draagt. In de meeste huurovereenkomsten worden deze kosten aan de huurder gefactureerd. In principe zijn zowel de huurder als de verhuurder verantwoordelijk voor de registratie van de huurovereenkomst. Dit moet gebeuren binnen vier maanden na ondertekening van het contract. Gebeurt dit niet (tijdig) dan kunnen beide partijen beboet worden.

 

 

Huurovereenkomst voor bedrijven

 

Hoeveel kost het registreren van een huurcontract?

Registratie voor huurovereenkomsten is gratis. Daarentegen bedraagt ​​de registratiekost van een handels- of gemene huurovereenkomst 0,2% van de som van de huurprijs en de lasten die tijdens de huurperiode aan de huurder worden aangerekend, maar niet minder dan 50 EUR.

Als bedrijfsruimte of kantoorruimte met btw wordt verhuurd, moeten ook de desbetreffende contracten worden geregistreerd en gelden dezelfde regels. Als de huurperiode van onbepaalde duur is, moet de jaarlijkse huur (inclusief nutsvoorzieningen) worden vermenigvuldigd met 10 en bedraagt ​​de registratievergoeding 0,2% van het verkregen bedrag.

De enige uitzondering op de betaling van het registratierecht van 0,2% is de huur van stallingen en parkeerplaatsen, waarvoor slechts een registratierecht van 50 EUR moet worden betaald.

 Voorbeeld: Handelshuur voor 3 jaar met een maandelijkse huur van € 2.500 (inclusief btw. De registratie bedraagt ​​in dit geval € 180 (0,2% x (36 maanden x €2.500). Indien in dit contract geen periode is vermeld, bedraagt ​​het inschrijfgeld € 600 (0,2% x (2.500 x 12 x 10)).

 

 

Vaste datum

 

Een ‘vaste datum’

Door inschrijving wordt het huurcontract een vaste termijn gegeven. Dit betekent dat de huurovereenkomst tegenstelbaar wordt aan derden. Afdwingbaar wil zeggen dat het contract niet alleen van toepassing is tussen partijen, maar ook bindend is voor derden, zoals de koper van een huurwoning. Derden dienen dit dus ook te respecteren.

Ook voor de verhuurder zijn er voordelen bij het registreren van een huurovereenkomst. Als een huurwoning deels voor beroepsdoeleinden en deels voor bewoning wordt gebruikt, zal de belastingdienst elk deel apart belasten. Bij gebrek aan registratie zijn de volledige nettohuurinkomsten echter belastbaar.

 

Sancties voor schending van huurovereenkomst

Er moet een (beperkte) boete worden betaald als de verhuurder de huurovereenkomst niet tijdig registreert.

Voor overeenkomsten afgesloten voor 1 januari 2019 in Vlaanderen kan de huurder deze huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen zonder dat hij een schadevergoeding moet betalen of de opzegtermijn in acht moet nemen. Indien een huurovereenkomst voor een appartement op of na 1 januari 2019 tot stand komt en er twee maanden zijn verstreken waarin de verhuurder niet is geslaagd om aan zijn registratieplicht te voldoen, kan de huurder de huurovereenkomst op elk moment opzeggen zonder opzegtermijn en verbrekingsvergoeding te betalen, wel pas de maand nadat hij dit aan zijn huisbaas had gemeld.

 

 

Hebt u plannen om te verhuren? Laat u bijstaan door een Kasper & Kent makelaar en geniet van professioneel advies en een persoonlijke begeleiding.

Meer informatie vindt u hier
 

 

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes