Kasper & Kent Logo

Waarom virtuele (vastgoed) bezoeken (ook tijdens lockdown) zinloos zijn.

Omdat er vanwege de Corona maatregelen geen bezichtigingen met particuliere kopers of huurders in de vastgoedsector mogelijk zijn, wordt er vaak gedacht aan “virtuele bezoeken” als mogelijke oplossing … .

Wij raden onze eigenaars ten stelligste af om, tijdens het verbod op plaatsbezoeken, een verkoop op te starten met virtuele bezoeken. Veel kandidaat-kopers weten immers op voorhand dat ze nooit vastgoed zullen aankopen zonder het fysiek bezocht te hebben. Een virtueel bezoek kan weliswaar een “eerste impressie” geven, maar een fysiek bezoek zal quasi altijd nodig zijn opdat een koper tot aankoop zou overgaan.

En zelfs al mocht een virtueel bezoek, een fysiek bezoek wel volledig kunnen vervangen, dan nog is het slechts een “schijnoplossing”.  Het “niet kunnen bezoeken” is immers niet het enige probleem waar de vastgoedmarkt mee kampt in lockdowntijd. Een veel belangrijker probleem is dat een verbod op plaatsbezoeken de markt volledig afkoelt en heel veel kopers hun zoektocht “pauzeren” (nét omdat ze niet kunnen beslissen zonder fysiek bezoek). Een verkoop opstarten met een virtueel bezoek heeft dan ook geen enkele zin, want op een slappe vastgoedmarkt met weinig beslissingsklare kopers kan je nooit de beste verkoopprijs behalen. Er is een gezonde druk op het koperspotentieel nodig om aan de beste prijs te kunnen verkopen … . En die druk is er gewoonweg niet in lockdowntijd … . Ook niet met virtuele bezoeken.
 

Virtual house


Zelfs in “normale tijden” zijn wij bij Kasper & Kent trouwens ook geen voorstanders van “virtuele rondleidingen”. Wij geloven dat een koper weliswaar zou kunnen afhaken na het zien van een virtuele rondleiding (omdat de eerste impressie tegenvalt). Maar we geloven niet dat een koper omwille van een virtuele rondleiding een woning toch gaat bezoeken, die hem eerst niet interesseerde? Kortom, een virtuele rondleiding zorgt er naar ons gevoel voor dat er wel “bezoekmomenten” wegvallen (kandidaten die afhaken) maar niet dat er extra nieuwe bezoekmomenten worden geboekt. Met andere woorden, een virtuele rondleiding doet, ons inziens, de “verkoopkansen” meer afnemen dan toenemen … . Want elke kandidaat-koper die een woning wil bezoeken is een “verkoopkans” … . Misschien dat een koper op het eerste zicht de indeling niet goed vind, maar als hij ter plaatse met de makelaar rondgaat, heeft de makelaar wel nog een kans om de kandidaat-koper te overtuigen met argumenten en positieve aspecten. Is dat niet wat er van een makelaar verwacht wordt? Dezelfde kandidaat-koper die, thuis in zijn luie zetel een virtuele rondleiding doet en de indeling niet goed vind, die haakt onherroepelijk af … . Die neemt geen bezoek en maakt zich niet kenbaar bij het agentschap . Een verloren gegane verkoopkans, dus … .

Kortom, het is niet omdat de technologische vooruitgang bepaalde zaken mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld “virtuele bezoeken”, dat “nieuwe toepassingen” ook per definitie de beste keuze zijn … . Elke nieuwe technologie moet afzonderlijk bekeken worden en telkens moet de vraag gesteld worden of deze technologie kan helpen bij het halen van de beoogde resultaten? “Nieuw” wil niet altijd zeggen “meest optimaal”. Als een vastgoedkantoor zou beogen om zo weinig als mogelijk bezoeken te doen, dan zou een “virtuele rondleiding” kunnen helpen, want er gaan zeker kandidaat-kopers zijn die op voorhand afhaken zonder de woning te hebben gezien … .  Maar wij van Kasper & Kent vinden het vooral onze doelstelling om de hoogst haalbare verkoopprijs voor een eigenaar te bekomen. Als daar bezoeken bij horen met minder geïnteresseerde kandidaten, dan zij het zo. Elke verkoopkans is een verkoopkans die we willen benutten. Geen enkel bezoek is tijdverlies want sommige kandidaat-kopers vallen ter plaatse nog te overtuigen. Wij beogen dus de hoogst mogelijke verkoopprijs en denken niet dat virtuele rondleidingen daartoe kunnen bijdragen, integendeel.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes