Kasper & Kent Logo

Wat is een EPC?

Wat is een EPC ?

EPC staat voor energieprestatiecertificaat en dat is een certificaat dat alle informatie bevat in verband met de energiezuinigheid van je woning. Tegenwoordig kan je je woning niet meer verkopen zonder in het bezit te zijn van een EPC. Op het EPC staat een getal en dat geeft weer hoeveel energie je woning verbruikt per vierkante meter per jaar. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger je woning.

Wie stelt het EPC samen?

Het EPC moet worden opgesteld door een erkend energiedeskundige. Die komt de hele woning bekijken en bepaalt aan de hand van een aantal factoren welke energiescore je woning krijgt.

Een aantal van die factoren zijn:

  • Muurisolatie
  • Dakisolatie
  • Beglazing
  • Verwarmingsinstallatie/boiler (de staat ervan)
  • Oriëntatie van de woning
  • Eventuele zonnepanelen
     

Wat is de geldigheidsdatum van een EPC?

Een EPC is 10 jaar geldig. Je hoeft geen nieuw certificaat op te vragen wanneer je je woning verkoopt/verhuurt en het EPC nog geldig is, behalve als je werken hebt laten uitvoeren aan je woning die de energiezuinigheid ten goede zijn gekomen. In dat geval zal je EPC score namelijk lager zijn dan de score vermeld op het bestaande EPC en moet je dus een nieuw EPC laten opmaken.

Waarom moet ik over een EPC beschikken wanneer ik mijn woning verkoop/verhuur?

Tegenwoordig ben je verplicht om de EPC score van je woning te vermelden wanneer je deze te koop of te huur aanbiedt. Zonder EPC mag je deze niet publiceren als zijnde te koop of te huur. De koper/huurder moet namelijk meteen juist geïnformeerde worden over de energiescore van je woning. Indien je je woning verkoopt, moet het originele EPC uiterlijk bij het ondertekenen van de compromis overhandigd worden aan de koper. Indien je je woning verhuurt, heeft de huurder recht om een kopie van het EPC te vragen bij ondertekening van de huurovereenkomst.

Wat is het verschil tussen EPC en EPB?

Je hebt misschien ook al van een EPB gehoord. Dit staat voor energieprestatie en binnenklimaat. In dit rapport word je geïnformeerd over in hoeverre je woning voldoen aan de wettelijke voorwaarden in verband met energieprestatie, ventilatie en thermische isolatie. Dit rapport is verplicht voor huizen of appartementen die gebouwd zijn met een een verkregen bouwvergunning na 1 januari 2006. Het rapport is net zoals een EPC 10 jaar geldig maar omvat dus nog meer gedetailleerde informatie.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes