Kasper & Kent Logo

Wat is een kadastraal inkomen?

Wat is een kadastraal inkomen?

Het ‘kadaster’ is eigenlijk een overheidsdienst die een overzicht maakt van alle woningen in België. Deze dienst weet dus wie de eigenaar is van een woning. De overheid rekent een belasting aan voor jouw eigendom. Dit wordt de onroerende voorheffing genoemd. Hoeveel deze belasting inhoudt, hangt af van je kadastraal inkomen.

Het kadastraal inkomen wordt berekend als volgt. Het kadaster schat hoeveel jouw woning zou opbrengen op 1 jaar tijd als je deze zou verhuren. Als uitgangspunt worden de huurprijzen van 1975 gehanteerd. Daarvan worden kosten voor herstellingen en onderhoud afgetrokken. Die som is gelijk aan het netto kadastraal inkomen van je woning. Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd.

Conclusie: hoe lager je kadastraal inkomen, hoe minder belastingen je betaalt.

Hoe kan ik te weten komen hoeveel mijn kadastraal inkomen bedraagt?

Als je een huis bouwt, dan komt er iemand langs van het kadaster. Deze persoon bepaalt dan hoeveel het kadastraal inkomen is en dit wordt dan opgenomen in het kadasterplan. Mocht je ooit je woning verbouwen, dan moet het kadaster dit herzien.

Als je een bestaande woning aankoopt, dan moet je ook op de hoogte worden gebracht van het kadastraal plan en inkomen. Je betaalt namelijk 6% registratierechten afhankelijk van je kadastraal inkomen.

Waar kan ik het kadastraal plan bekijken?

Het kadasterplan kan je gratis bekijken via de online tool CADGIS van de FOD Financiën.

Daar kan je alle eigenaars binnen een straal van 50 km rond je woning terugvinden. Je ziet daar een overzicht van de oppervlaktes van de percelen en de kadastrale inkomens. Een deel van deze informatie is echter wel privé

Wanneer moet ik het kadaster contacteren?

Als je in een nieuwbouwwoning gaat wonen, dan moet je het kadaster ten laatste 30 dagen nadat je in de woning bent ingetrokken contacteren. Voor verbouwingswerken geldt diezelfde regel. Het kantoor dat je moet contacteren in jouw gemeente vind je op de site van het kadaster

Nadien krijg je dan een brief toegestuurd met je kandastraal inkomen. Als je het niet mee eens bent, dan heb je twee maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes