Kasper & Kent Logo

Wat is een postinterventiedossier?

Wat is een postinterventiedossier?

Het postinterventiedossier (PID) is eigenlijk de verzameling van documenten die informatie geven over alles in verband met jouw woning. Meestal omvat het de volgende elementen:

  • Bouwplannen
  • Het lastenboek van de woning
  • Technische fiches (bv. overzicht van de waterleidingen, elektriciteits- en ventilatieplan)
  • Aankoopfacturen
  • Garantiebewijzen
  • Instructies in verband met het onderhoud van elektrische toestellen
  • Gegevens van de aannemers en architect
     

Dankzij dit dossier is het makkelijker voor een nieuwe eigenaar om te weten waar zich alles bevindt in de woning en kunnen er werken worden uitgevoerd met minder risico’s op schade (omdat er een goed zicht is op waar alles zich bevindt in de woning).

Wie stelt het PID samen?

Indien het gaat om een bouw of verbouwing waar een stedenbouwkundige vergunning voor uitgereikt is, moet het PID door een architect of een veiligheidscoördinator worden samengesteld. Indien het gaat om werken waar geen stedenbouwkundige vergunning voor nodig is, mag de eigenaar het PID zelf opmaken.

Is het verplicht om over PID te beschikken?

Er moet een postinterventiedossier samengesteld worden voor alle appartementen of huizen die gebouwd zijn met een bouwvergunning na 1 mei 2001. Dit geldt zowel voor nieuwbouwwoningen als voor verbouwingen bij reeds bestaande woningen (die verbouwd zijn na 2001).

Wat als de verkoper niet over een PID beschikt?

Wanneer je je woning verkoopt waar je eigenlijk een PID voor zou moeten hebben, ben je verplicht dit dossier te overhandigen aan de koper bij het verlijden van de akte. Indien je er op dat moment nog niet over beschikt, zal je dit als verkoper nog moeten laten opmaken door een architect of veiligheidscoördinator op jouw kosten.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes