Kasper & Kent Logo

Wat is een reglement van inwendige orde?

Wat is een reglement van inwendige orde?

Wanneer je een appartement koopt, koop je eigenlijk een ‘woning in mede-eigendom’. Er zullen dan ook een aantal regels zijn die je moet naleven om ervoor te zorgen dat er kan worden samengeleefd op een respectvolle manier.

Om duidelijke regels vast te leggen, wordt er vaak een reglement van inwendige orde opgesteld. Hierin zullen een aantal huishoudelijke regels worden opgenomen waaraan de bewoners van eenzelfde gebouw zich moeten houden. Dit zal vaak gaan over regels i.v.m. veiligheid en netheid bv. over het gebruik van de fietsenstalling, het plaatsen van de vuilniszakken, het gebruik van een wasrekje op het balkon, roken in het gebouw, etc…. Het reglement zal uiteraard afhankelijk zijn van gebouw tot gebouw (gezien elk gebouw anders is).

Is het wettelijk verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om een reglement van inwendige orde op te stellen en er zijn ook geen specifieke regels i.v.m. de inhoud ervan. Er moet enkel opgelet worden dat bepaalde regels de elementen opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom niet tegenspreken. Indien er een reglement is, moet het wel verplicht worden nageleefd door de eigenaars/bewoners.

Moet mijn huurder dit ook naleven?

Als je je appartement verhuurt, ben je verplicht je huurder in te lichten over het reglement van inwendige orde gezien de huurder dat moet naleven (hij/zij bewoont immers het appartement). Meestal wordt dit opgenomen in de huurovereenkomst zodat de huurder bij aanvang van het contract op de hoogte is van de huishoudregels en van het feit dat hij/zij ze moet naleven.

Het reglement wordt soms ook opgenomen in de basisakte of wordt vaak opgemaakt tijdens de algemene vergadering. Er kunnen dan ook elementen worden toegevoegd of gewijzigd in samenspraak met de syndicus.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes