Kasper & Kent Logo

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wanneer je een lening afsluit bij de bank om een woning aan te kopen, moet je bij de meeste banken ook een schuldsaldoverzekering afsluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat wanneer de verzekerde komt te overlijden de verzekering (een deel van) de nog lopende lening zal betalen aan de bank. Hoeveel de verzekering exact zal betalen hangt af van wat er in de polis werd bepaald.

Een van de meest voorkomende verdelingen is dat elke partner zich voor de helft verzekert. Bij geval van overlijden zal de overblijvende partner dan nog de helft van de lening moeten terugbetalen.

Je hebt ook de keuze om elk afzonderlijk een verzekering af te sluiten voor het volledige bedrag. Bij geval van overlijden zal het volledige resterende bedrag van de lening dan worden betaald door de verzekering. Het voordeel van deze verzekering is dat je nabestaanden meer bescherming genieten in geval van jouw overlijden en het kan ook fiscaal voordelig zijn.  

Hoe groot is de premie?

Dit hangt af van verschillende factoren zoals: risico op overlijden, ziekte, leeftijd, duur en bedrag van de lening

Is het verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten?

Volgens de wet is het niet verplicht om dergelijke verzekering af te sluiten maar de bank waar je je lening afsluit kan wel een contractuele verplichting afdwingen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, al ben je in dat geval niet verplicht om dat bij diezelfde bank te doen. Toch wordt het sterk aangeraden om zo’n verzekering af te sluiten om je nabestaanden te beschermen.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes