Kasper & Kent Logo

Wat is een syndicus?

Wat is een syndicus?

Een syndicus is de persoon die het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom (bv. een appartementsgebouw op zich neemt. Het gaat hier enkel over het beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw, zoals bv. tuin, gang, lift, dak,…). Een syndicus leidt de samenleving in een mede-eigendom als het ware in goede banen.

Een syndicus kan zowel iemand professioneel zijn (een door het BIV erkende syndicus) of een niet-professionele syndicus (bv. één van de mede-eigenaars). Zowel een professionele als niet-professionele syndicus is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Is het verplicht om een syndicus aan te stellen?

Als een appartementsgebouw bestaat uit twee of meer entiteiten, is het verplicht voor de algemene vergadering om een syndicus aan te stellen. Er zijn slechts 2 uitzonderingen:

-        Indien er 1 persoon eigenaar is van het volledige gebouw dan hoeft er geen syndicus te worden aangesteld

-        Als ‘de aard van het gebouw’ het rechtvaardigt en alle mede-eigenaars zijn akkoord, dan hoeft er ook geen syndicus te worden aangesteld (bijvoorbeeld in een heel klein gebouw).

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes