Kasper & Kent Logo

Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Zowel bij de aanvang als beëindiging van een huurovereenkomst moet er verplicht een plaatsbeschrijving opgemaakt worden tussen eigenaar en huurder.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een document waarin de actuele staat van een woning heel gedetailleerd wordt omschreven. Het wordt ook wel een “staat van bevinding” genoemd. Meestal worden er ook foto’s opgenomen in dat document om de staat te illustreren.

Waarom is het nodig om een plaatsbeschrijving op te maken?

Dankzij de plaatsbeschrijving is zowel de huurder als verhuurder beschermd. De staat van een woning bij het begin van een huurovereenkomst kan op die manier namelijk objectief worden vergeleken met de staat ervan op het einde van de overeenkomst. Er kan zo ook gemakkelijk schade worden vastgesteld en er is op die manier ook geen betwisting mogelijk.

Wanneer en door wie wordt deze plaatsbeschrijving opgemaakt?

De plaatsbeschrijving kan opgemaakt worden gedurende de periode dat de woning niet in gebruik is of tijdens de eerste maand van de verhuring. Huurder en verhuurder kunnen ervoor kiezen om zelf een plaatsbeschrijving op te maken of ze kunnen ook een expert inschakelen. In dat laatste geval moet de kost hiervoor 50/50 worden verdeel onder huurder en verhuurder.

Het is ook verplicht om beide partijen de optie te geven om aanwezig te kunnen zijn bij de plaatsbeschrijving zodat beiden hun opmerkingen kunnen doorgeven aan de expert. Dit noemt men ‘plaatsbeschrijving op tegenspraak’.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes