Kasper & Kent Logo

Wat houden de stedenbouwkundige inlichtingen in?

Wat houden de stedenbouwkundige inlichtingen in?

Indien je een grond bezit mag je niet zomaar kiezen wat voor constructie je daarop bouwt. Je moet je houden aan stedenbouwkundige en milieuvoorschriften. Je moet dus vaak over een vergunning bezitten om te bouwen en verbouwen.

Als je wil controleren of een inbreuk is begaan op de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor een pand, dan kan je de stedenbouwkundige inlichtingen raadplegen. (Zo zijn er bv. veel mensen die een tuinhuis hebben gebouwd zonder vergunning en zou het kunnen dat je dit moet afbreken).

In de stedenbouwkundige inlichtingen vind je alle informatie met betrekking tot de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke voorschriften die op een perceel van toepassing zijn. Zo kan je nagaan welke vergunningen er voor het perceel zijn uitgereikt, of het beschermd is en of er eventuele overtredingen bekend zijn. Ze zijn echter enkel informatief en niet gelijkwaardig aan een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning.

 Nut van de stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop van je woning

De stedenbouwkundige inlichtingen zijn één van de documenten die verplicht zijn bij de verkoop van een woning.

Indien je je woning verkoopt, moet de koper op de hoogte worden gebracht van alle stedenbouwkundige informatie omtrent jouw woning en een aantal inlichtingen (verschillende per gemeente) moeten o.a. in de verkoopovereenkomst en akte worden vermeld. Zoals bv.:

  • Wat is de actuele stedenbouwkundige bestemming?
  • Is er een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het pand uitgereikt?
  • Beschikt er iemand over voorkooprecht?
  • Wat zijn de lasten/voorwaarden van een eventuele verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?
  • Is er een dagvaarding uitgebracht? zijn er herstelmaatregelen van kracht?

Stel dat er uit deze inlichtingen blijkt dat er een overtreding is begaan, dan kan deze overtreding geregulariseerd worden via een administratieve procedure (afhankelijk van de ligging van het pand en wat voor overtreding). Verkoper en koper moeten dan duidelijk afspreken wie de aanvraag doet.

Waar kan je die inlichtingen opvragen?

Bij de dienst stedenbouw van de gemeente waarin je woning gelegen is, kan je de stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen (mondeling of schriftelijk). Indien je samenwerkt met een makelaar voor de verkoop, dan kan die ook de opvraging doen.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes