Kasper & Kent Logo

Wat houdt een compromis in?

Wat houdt een compromis in?

Indien de eigenaar een bod aanvaard van een mogelijke koper, spreken we van een akkoord.
Om ervoor te zorgen dat voor beide partijen duidelijk is wat dit akkoord exact inhoudt, kan er een schriftelijke aankoopbelofte worden opgemaakt waarin verschillende voorwaarden worden opgenomen (zoals de prijs, een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening of bepaalde roerende goederen die wel of niet deel uitmaken van de verkoop, enz…). Deze aankoopbelofte wordt dan voorgelegd aan de eigenaar en deze kan dan beslissen om het bod wel of niet te aanvaarden.

Van zodra de eigenaar het schriftelijk bod (de aankoopbelofte) aanvaard heeft, kan er een verkoopovereenkomst worden opgesteld, dan spreken we van een compromis. De compromis is een document dat bindend is tussen koper en verkoper en vormt dan ook de basis van de notariële akte.

Waarom is de notariële akte nodig?

De compromis mag dan wel bindend zijn, maar enkel een notariële akte (verkoopakte) kan ervoor zorgen dat er geen andere partij nog aanspraak kan maken op de woning. De notaris moet de akte overschrijven op het hypotheekkantoor en bijgevolg is er wettelijk vastgelegd dat de koper de nieuwe eigenaar is.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes