Kasper & Kent Logo

Wat houdt een verkoop onder opschortende voorwaarde in?

Wat houdt een verkoop onder opschortende voorwaarde in?

Wanneer en woning/appartement wordt aangekocht, neemt men in de verkoopovereenkomst geregeld een of meerdere opschortende voorwaarde(n) op. Dat is eigenlijk een verbintenis die afhangt van een onzekere gebeurtenis in de toekomst. Een opschortende voorwaarde die vaak wordt opgenomen is bv. het verkrijgen van een lening of een conform elektriciteitsattest, enz…

Door een opschortende voorwaarde op te nemen, kan er alvast een overeenkomst tussen koper en verkoper gesloten worden voordat er uitsluitsel is over de opschortende voorwaarde. Met andere woorden zal de effectieve uitvoering van de overeenkomst afhangen van het feit of de opschortende voorwaarde gerealiseerd wordt.

Wanneer is een opschortende voorwaarde geldig?

Een opschortende voorwaarde is enkel geldig indien deze niet enkel afhangt van de wil van de koper of verkoper en indien de voorwaarde duidelijk omschreven is. De opschortende voorwaarde is met andere woorden dus afhankelijk van een nog onzekere toekomstige gebeurtenis.

Praktijkvoorbeeld: er wordt een opschortende voorwaarde toegevoegd voor het verkrijgen van een lening. De wil is niet afhankelijk van één van de partijen maar van de bank. De overeenkomst zal dan ook enkel kunnen doorgaan indien de koper een lening krijgt van de bank. Krijgt de koper geen lening, dan is de opschortende voorwaarde niet gerealiseerd en gaat de verkoop niet door.

Hoe lang is de opschortende voorwaarde geldig?

In de verkoopovereenkomst dient een geldigheidstermijn voor de opschortende voorwaarde toegevoegd te worden. Indien de voorwaarde niet vervuld is tegen het verstrijken van deze termijn, dan gaat de verkoop niet door.

Mocht er toch geen termijn zijn vastgelegd wordt er van uitgegaan dat men een ‘redelijke termijn’ in gedachten houdt. Er kan ook een termijn worden bepaald door een vrederechter in geval van discussie.

Conclusie

Koper of verkoper wordt ingeval van een overeenkomst met opschortende voorwaarde geacht om actie te ondernemen om de opschortende voorwaarde te vervullen. Pas daarna wordt de verkoop definitief.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes