Kasper & Kent Logo

Wat houdt ‘tienjarige aansprakelijkheid’ bij nieuwbouw in?

Wat houdt ‘tienjarige aansprakelijkheid’ bij nieuwbouw in?

Door de wet Peeters zijn sinds 1 juli 2018 niet enkel aannemers en architecten maar ook bouwpromotoren en studiebureaus aansprakelijk voor problemen bij nieuwbouw.

Wat betekent dat concreet?

De Wet Breyne bepaalt dat vanaf het ogenblik dat de bouwheer bij de voorlopige of definitieve oplevering de werken heeft aanvaard, de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect begint te lopen. Sinds de wet Peeters werd die wet uitgebreid.

Alle partijen die aansprakelijk kunnen worden gesteld, zijn verplicht om een verzekering af te sluiten om discriminatie van architecten weg te nemen en om de consument beter te beschermen.

Deze verzekering van tienjarige aansprakelijkheid geldt voor alle elementen die er toe dienen dat een gebouw stabiel en solide is (zoals bv. leidingen, scheidingswanden, trappen,…) en daarnaast ook voor elementen die het gebouw water- en winddicht maken.

Sinds 1 juli 2018 geldt de wet Peeters dan ook voor alle stedenbouwkundige vergunningen waarbij een architect verplicht moet tussenkomen.

Wie is er exact aansprakelijk?

  • Aannemers en onderaannemers die fouten maken bij de uitvoering van de gesloten ruwbouw (bv. persoon die ramen en deuren plaatst of een daklegger).
  • Een bouwpromotor die verantwoordelijk is vanaf het ontwerp tot de oplevering die ook instaat voor de uitvoering van de werken. Indien een bouwpromotor enkel intellectueel werk doet, is daarentegen niet aansprakelijk.
  • Studiebureaus
  • Veiligheidsingenieurs
  • Architecten waren al aansprakelijk voor ontwerpfouten of slecht toezicht en binnenhuisarchitecten zijn daarentegen niet aansprakelijk (dus problemen bij schilderwerken, vloerbekleding,… vallen hier niet onder).

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes