Kasper & Kent Logo

Wat kan ik doen als mijn huurder verdwenen is?

Wat kan ik doen als mijn huurder verdwenen is?

Als je huurder een aantal maanden huurachterstand heeft en onbereikbaar is, is de kans groot dat die met de noorderzon vertrokken is. Wat nu?

In gebreke stellen

Je kan je huurder in gebreke stellen met een aangetekende brief indien er huurachterstand is. Daarin moet je duidelijke de openstaande schuld vermelden en expliciet vragen om die schuld onmiddellijk af te lossen.

Vaststelling door gerechtsdeurwaarder

Je kan een gerechtsdeurwaarder aanstellen zodat die officieel kan vaststellen of de huurder effectief verdwenen is, of er schade is en wat er eventueel is achtergebleven.

Stap naar de vrederechter

Met het dossier van de gerechtsdeurwaarder kan je vervolgens naar de vrederechter stappen. Deze kan de huur officieel beëindigen en ervoor zorgen dat je de huurwaarborg ontvangt en je krijgt ook recht op een schadevergoeding. Je mag daarna ook een nieuwe huurder zoeken

Neem contact op met de wijkagent

De wijkagent kan het officiële adres van de spoorloze huurder schrappen zodat een nieuwe huurder zijn intrek kan nemen.

Tip: vervang het slot van je voordeur! Zo ben je zeker dat de oude huurder geen toegang meer heeft.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes