Kasper & Kent Logo

Je woning verkopen? Deze attesten heb je nodig!

Heb je besloten om je huis te verkopen? Hou er dan rekening mee dat je een aantal attesten moet kunnen voorleggen. Zo brengt de verkoop van je woning niet alleen opknapwerk, maar ook administratief werk. Ook de verkoopadvertentie moet verplicht bepaalde informatie bevatten. Zo krijgen de potentiële kopers meer zekerheid over de staat van de woning. Wij lijsten hieronder de attesten op die je in Vlaanderen moet kunnen voorleggen:

1. Keuringsattest van de elektrische installatie

Dit is een attest opgemaakt na een keuring van jouw elektrische installatie dat aangeeft of jouw installatie al dan niet aan de normen van het AREI voldoet. In principe maakt het niet uit of het attest positief of negatief is, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Indien het keuringsattest negatief is, zal de koper nadat de akte verleden is het nodige moeten doen om de elektrische installatie in orde te stellen.

2. Bodemattest

Het bodemattest moet ook aanwezig zijn op het moment dat je je huis verkoopt. Meestal zal er een blanco bodemattest afgeleverd worden door OVAM. Dit wil zeggen dat er geen gegevens gekend zijn over de grond. Het bodemattest kan aangevraagd worden door de notaris of door de makelaar bij OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

3. Certificaat voor de stookolietank

Verwarm je je woning met mazout? Dan moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn, zodat de bodem niet verontreinigd kan worden. Na controle van de tank krijg je een certificaat en wordt de tank gemarkeerd. Bij de verkoop moet je dat certificaat ook voorleggen. 

4. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EPC attest of energieprestatiecertificaat moet aanwezig zijn op het moment dat je start met het verkopen van uw huis. Het EPC attest geeft aan hoe energiezuinig uw huis is. De informatie van het EPC moet je ook verplicht meedelen in de advertenties. Lees hier meer over het EPC en wat er in 2022 verandert! 

5. Overstromingsgevoeligheid

Het is verplicht om aan de kandidaat kopers mee te delen of je huis al dan niet gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied en/of er een risico is op overstroming. Deze informatie moet al in de advertenties worden meegedeeld. Later zal dit ook nog in de verkoopovereenkomst en in de verkoopakte vermeld worden.

6. Postinterventiedossier

Dit is een dossier dat aanwezig moet zijn indien je een huis verkoopt dat gebouwd of gerenoveerd werd na mei 2001. Indien dat het geval is, dien je bij verkoop een postinterventiedossier aan de koper over te maken. Dat dossier bevat een aantal technische gegevens over de woning zoals gebruikte materialen, etc … . De koper die dit postinterventiedossier ontvangt, moet het zelf ook bijhouden en zelfs verder blijven aanvullen indien men later opnieuw verbouwingen aan de woning zou doen. In principe blijft het postinterventiedossier dus voor eeuwig verbonden met het huis.

7. Stedenbouwkundig uittreksel

Als je een huis verkoopt moet je aan de koper allerlei stedenbouwkundige informatie meedelen: stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprechten, verkavelingsvoorschriften, … . Al deze informatie wordt vermeld in de stedenbouwkundige inlichtingen die aangevraagd kunnen worden bij de gemeente of stad waar het huis gelegen is. Het stedenbouwkundig uittreksel mag bij de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

8. Kadastraal uittreksel

Bij de verkoop van je woning moet je als eigenaar in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceelgegevens (perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, ...). Je kan een kadastraal uittreksel aanvragen bij het Kadaster.

9. Informatie over de erfgoedwaarde

Sinds 1 januari 2015 moet iedereen die zijn huis verkoopt ook meedelen of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.

 

Nood aan ondersteuning bij het in orde brengen van al deze wettelijke verplichtingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij kunnen je helpen met alle facetten van de verkoop!

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes