Is vastgoed in 2023 nog steeds een interessante belegging?

In 2023 blijft vastgoed een goede manier om een passief inkomen te bekomen en zo financiële zekerheid op te bouwen. Vastgoed is een relatief veilige investering maar toch zijn er mogelijke risico’s en nadelen aan verbonden, net zoals er voordelen zijn aan het investeren in vastgoed.

Daarom bespreken we in dit artikel waar je overal mee moet rekening houden bij het investeren in vastgoed.

voordelen

De voordelen van het investeren in vastgoed

Men kan investeren in vastgoed op verschillende manieren. De keuze in het soort vastgoed waarin je investeert is afhankelijk van het doel en het budget dat je ter beschikking hebt. Je kan bijvoorbeeld investeren in een opbrengsteneigendom waardoor je huurinkomsten en dus zo een passief inkomen kan verwerven. Hieronder bespreken we vier voordelen dat het investeren in vastgoed met zich meebrengt.

Verdubbel het rendement

Bij het investeren in onroerend goed schep je een dubbel rendement in tegenstelling tot andere beleggingsvormen. Want naast de directe inkomstenstroom die je ontvangt door de huurgelden, zal de waarde van het vastgoed zelf ook toenemen.

Zo kent men een stijging voor woningen in 2021 met tussen de 6% en de 6,4% ten opzichte van 2020. Kortom, je hebt voordelen op korte termijn, namelijk het passief inkomen en op lange termijn geniet je van de gestegen waarde van het vastgoed. Let natuurlijk wel op voor een eventuele meerwaardebelasting, wat dat inhoud lees je hier.

Bescherming tegen inflatie

Inflatie verwijst naar de algemene stijging van prijzen van goederen en diensten in een economie gedurende een bepaalde periode, wat leidt tot een daling van de koopkracht van het geld. Met andere woorden, inflatie betekent dat je met dezelfde hoeveelheid geld minder kunt kopen dan voorheen, omdat de prijzen van goederen en diensten zijn gestegen.

Dus door de stijging van de inflatie, is het spaargeld dat op je spaarrekening staat plots een deel minder waard. Wanneer men kiest om te investeren in vastgoed, kan men de huurinkomsten ook indexeren. Dit volgens de wettelijke regels, hierdoor stijgt je passief inkomen naarmate de inflatie stijgt.

Het hefboomeffect

Het hefboomeffect (of leverage effect) op het gebied van rendement verwijst naar de impact van schulden op het rendement van een investering. Het hefboomeffect doet zich voor wanneer een bedrijf of een individu geld leent om te investeren met het doel een groter rendement te behalen dan de kosten van de geleende fondsen.

Het hefboomeffect kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van hoe de investering presteert. Als de investering goed presteert, kan het rendement op het geïnvesteerde eigen vermogen hoger zijn dan de kosten van de geleende fondsen. In dit geval zorgt het hefboomeffect ervoor dat het rendement op het totale geïnvesteerde kapitaal hoger is dan wanneer er geen schulden zouden zijn gebruikt. Dit kan leiden tot aanzienlijk hogere winsten voor de investeerder.

Fiscale voordelen

Verder zijn er nog fiscale voordelen verbonden aan het investeren in vastgoed. Zo kan men nog wel genieten van de federale woonbonus. Vergis je niet de Vlaamse woonbonus is in 2020 afgeschaft. Het fiscaal voordeel van belastingsplichtigen blijft behouden. Dit tot 2023, nadien wordt het afgeschaft. Het is dus dé moment om investeringsvastgoed aan te schaffen. Hierbij kan u een korting van maximaal € 693 euro krijgen per jaar, zolang dat de lening lopende is.

Verder zijn ook de intresten die men ontvangt op de hypothecaire lening aftrekbaar van het netto belastbaar onroerend inkomen. Wat dus ook een voordeel met zich meebrengt.

nadelen of risico's

De mogelijke risico’s bij het investeren in vastgoed

Voor men investeert in vastgoed moet men ook stilstaan bij de mogelijke valkuilen. Daarom sommen we hier de grootste valkuilen op en gaan we over tot tips om de risico’s op deze valkuilen te beperken.

Een emotionele investering

Investeren doe je op lange termijn, dat wil zeggen dat de vastgoedmarkt net zoals de andere markten kan samengaan met schommelingen. Het kan dus zijn dat de vastgoedmarkt een jaar of meerdere jaren een tragere groei kent. Hierdoor mag men zich niet laten afschrikken en moet men zich blijven vasthouden aan het plan dat men voorop heeft gesteld.

De extra kosten onderschatten

Verhuurders kunnen vaak de onderhoudswerken of reparatiewerken van het pand en dus de bijkomende kosten moeilijk inschatten. Het is ook van belang dat er vanaf dit jaar, 2023, er een renovatieplicht geldt in Vlaanderen. Wanneer je dus een woning aankoop met een EPC-label E of F ben je wettelijk verplicht om een energetische renovatie uit te voeren.

Om dit te vermijden kan men best kiezen voor nieuwbouw. Niet enkel is dit aantrekkelijk voor de potentiële huurders, het komt ook je budget ten goede.

Het geen geschikte huurder vinden

Het grootste probleem bij investeringsvastgoed is leegstand. Het is belangrijk om een goede huurder te vinden. Dit doe je door een aantrekkelijk bod te creëren voor de potentiële huurders.

Soms kan het ook gebeuren dat de relatie met de huurder stukloopt. Dit kan door achterstallige betalingen zijn of door de schade dat men vast stelt aan de huurwoning. Ook hierrond is er wetgeving en kan Kasper & Kent je helpen om een goede huurder te vinden.

tips

 

Tips om in 2023 te investeren in een onroerend goed

De tips die men dus het best meeneemt om de voorgaande valkuilen te vermijden zijn:

  • De juiste locatie kiezen: dit heeft namelijk invloed op hoe snel men een huurder kan vinden
  • Kies voor energiezuinigheid: dit bespaart je een hoop werken en een hoop kosten uit wanneer men onder de renovatieplicht valt
  • Laat je bijstaan door een Kasper & Kent expert: De vastgoedexperts van Kasper & Kent hebben niet alleen en aanbod van interessante investeringspanden, ze kennen de huurwetgeving die van toepassing is. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

 

Spreekt investeringsvastgoed jou aan? Contacteer dan Kasper & Kent voor een kennismakend gesprek!

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes