Kasper & Kent Logo

Welke Factoren Zijn Van Invloed Op Het Kadastraal Inkomen?

Is het kadastraal inkomen meer of minder?
Men moet elk jaar een onroerende voorheffing betalen. Die wordt bepaald door het kadastraal inkomen.

Waarom moeten we onroerendgoedbelasting betalen?
Hoe een kadastraal inkomen wordt berekend, en welke factoren zijn van invloed op het kadastraal inkomen?

De regio waar u woont, bepaalt uw kadastraal inkomen. Er zijn nog andere factoren die het kadastraal inkomen kunnen beïnvloeden. We leggen uit wat het kadastraal inkomen is en welke factoren het beïnvloeden.

het kadastraal inkomen

 

Het kadastraal inkomen in een notendop

Bent u degene die eigenaar is van het pand? Dan moet u elk jaar de onroerende voorheffing betalen.

Een regionale belasting die gebaseerd op het kadastraal inkomen. Het fictief rendement van uw eigendom is gelijk aan het kadastraal inkomen, dat is het gemiddelde netto-inkomen dat u zou verdienen als u het eigendom een jaar lang zou verhuren. Het bedrag dat u betaalt, hangt af van de gemeente waar u woont en in welk gewest u gevestigd bent.

 

Melding van kade-inkomsten is verplicht.

De Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie eist dat u een formulier indient als u net een huis hebt gebouwd. Binnen dertig dagen nadat u de woning hebt betrokken, moet u dit formulier indienen. Op basis van dit formulier wordt uw kadastraal inkomen berekend. Er bestaat een kans dat een ambtenaar de gegevens ter plaatse komt controleren, dus vult u de gegevens best eerlijk in.

invloed op het kadastraal inkomen

 

Beïnvloedingen op het kadastraal inkomen

Een verlaging of verhoging van het kadastraal inkomen kan door verschillende factoren worden veroorzaakt. Wij sommen enkele factoren op die daarop van invloed zijn.


KINDEREN : Vermindering Kadastraal Inkomen

Als u kinderen ten laste hebt, kunt u een vermindering op de onroerende voorheffing krijgen. Dit verschilt wel per regio. Als u deze vermindering wilt krijgen, moet u minstens twee kinderen hebben. In Wallonië moet u minstens twee kinderen hebben, van wie er één ten laste is.


BESCHEIDEN WONING : Vermindering Kadastraal Inkomen

Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen minder dan €745 bedraagt. Pas dan is het mogelijk om een vermindering van de onroerende voorheffing van 25% toe te kennen. In het Vlaamse Gewest verwijst dit naar de woningen die u in Vlaanderen bezit. Het vastgoed dat u bezit in heel België is een aandachtspunt voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


RENOVATIES : Verhoging Kadastraal Inkomen

De kans op een stijging van het kadastraal inkomen is zeer groot als het wooncomfort van de woning verbetert. Indien de verbouwingen het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen doen stijgen tot boven de €745-grens, zal u niet langer een vermindering van 25% genieten voor een bescheiden woning.

Het is mogelijk dat het kadastraal inkomen wordt herzien wanneer het gebied waarin u woont, verbetert.


INVESTERINGEN DIE ENERGIE BESPAREN : Geen Invloed Op Kadastraal Inkomen

Bepaalde energiebesparende investeringen hebben geen invloed op het kadastraal inkomen. Er is een verschil tussen renovaties die het comfort verhogen en energiebesparende maatregelen

Kortom, een renovatie die het comfort van de woning verbetert, zoals een nieuw dak, kan het kadastraal inkomen verhogen. Energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, hebben geen invloed op het kadastraal inkomen. Wel moet u de kosten voor het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen betalen.

factoren kadastraal inkomen bepalen

 

Conclusie: Wat Beïnvloed Het Kadastraal Inkomen?

Samengevat is het kadastraal inkomen het fictieve inkomen dat u met het onroerend goed verdient. Het wordt bepaald door de locatie van het onroerend goed, de samenstelling van uw gezin, en het niveau van comfort (bewoonbare oppervlakte) van uw woning.

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes